NK BTTF/116-2 – Norges Alkolåskomite

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i CENELEC

Alkolås i skolebuss

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgave er å behandle standarder slik som typegodkjenningskrav for kjøretøyer, anbefalinger innen faglig-politiske rettigheter for yrkesbrukere, forebyggende alkoholpolicy og retningslinjer for implementering av alkolås, samt tilkobling/ettermontering av alkolås gjennom standardiserte kontakter.

Nasjonalt arbeid

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

  • EN 50436-7, Installation Document

Denne standarden har vært referert til i forbindelse med lovgivningshøring innen EU høsten 2017. Resultatet av høringen kan få betydning for senere lovgivning på området, herunder også i Norge som følge av EØS-avtalen.

  • EN 50436-3, Guidelines for authorities, decision makers, purchasers and users

Denne standarden er nå godkjent av komitéen, og skal ut på endelig votering. Dette har vært et viktig dokument for den norske speilkomiteen som har fått betydelig gjennomslag for sine innspill. Standarden tar opp og angir anbefalinger innen temaer som faglig-politiske rettigheter for yrkesbrukere, forebyggende alkoholpolicy, og angir retningslinjer for hvordan implementere alkolås mest mulig «sømløst» i transportvirksomheter.

  • EN 50436-4 Connection between the alcohol interlock and the vehicle

Standraden gjelder tilkobling/ettermontering av alkolås gjennom standardiserte kontakter. Den er under arbeid, og vil bli ført fram til kunngjøring første halvår 2018.

Internasjonalt arbeid

Arbeidsområdet ivaretas av NK BTTF/116-2 og komiteen skal arbeide inn mot CENELEC BTTF 116-2, som arbeider med normer for alkolås i Europa.

NK BTTF/116- intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides CENELEC BTTF/116-2.

NK BTTF/116- speiler den korresponderende komiteen i CENELEC. Arbeidsområdet til NK BTTF/116-2 inkluderer derfor arbeidsområdet til CENELEC BTTF/116-2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til CENELEC BTTF/116-2.

Arbeidsprogram CENELEC BTTF/116-2

Publikasjonsliste CENELEC BTTF/116-2

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Bjarne Eikefjord

FRIHET FRA TRAFIKKRUS

Joakim Ernelind

DRAGER NORGE AS

Håvard Bovim Galtestad

YRKESTRAFIKKFORBUNDET

Peter Hansen

FELLESFORBUNDET

Anders Havdal

MA – Rusfri Trafikk

Kristin Hegna

MA – Rusfri Trafikk

Børre Johannessen

RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGSAKSJESELSKAP

Kine Osan

TRAFIKKFORUM

Jens Olav Rud

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND

Oddbjørn Wølneberg

ALÅS AS

Morten Aadland

DIGNITA SYSTEMS NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023