NK BTTF/116-2 – Alkolås for motorkjøretøyer

Alkolås i skolebuss

NK BTTF/116-2 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til alkolås for motorkjøretøyer.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgave er å behandle normer slik som typegodkjenningskrav for kjøretøyer, anbefalinger innen faglig-politiske rettigheter for yrkesbrukere, forebyggende alkoholpolicy og retningslinjer for implementering av alkolås, samt tilkobling/ettermontering av alkolås gjennom standardiserte kontakter.

Komiteens nasjonale arbeid

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • EN 50436-7, Installation Document

Denne normen har vært referert til i forbindelse med lovgivningshøring innen EU høsten 2017. Resultatet av høringen kan få betydning for senere lovgivning på området, herunder også i Norge som følge av EØS-avtalen.

 • EN 50436-3, Guidelines for authorities, decision makers, purchasers and users

Denne normen er nå godkjent av komitéen, og skal ut på endelig votering. Dette har vært et viktig dokument for den norske speilkomiteen som har fått betydelig gjennomslag for sine innspill. Normen tar opp og angir anbefalinger innen temaer som faglig-politiske rettigheter for yrkesbrukere, forebyggende alkoholpolicy, og angir retningslinjer for hvordan implementere alkolås mest mulig «sømløst» i transportvirksomheter.

 • EN 50436-4 Connection between the alcohol interlock and the vehicle

Normen gjelder tilkobling/ettermontering av alkolås gjennom standardiserte kontakter. Den er under arbeid, og vil bli ført fram til kunngjøring første halvår 2018.

Komiteens internasjonale arbeid

Arbeidsområdet ivaretas av NK BTTF/116-2 og komiteen skal arbeide inn mot CENELEC BTTF 116-2, som arbeider med normer for alkolås i Europa.

NK BTTF/116- intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides CENELEC BTTF/116-2.

NK BTTF/116- speiler den korresponderende komiteen i CENELEC. Arbeidsområdet til NK BTTF/116-2 inkluderer derfor arbeidsområdet til CENELEC BTTF/116-2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til CENELEC BTTF/116-2.

 

Gå til fagområdet velferdsteknologi

Medlemmer

 • Bjarne Eikefjord FRIHET FRA TRAFIKKRUS
 • Joakim Ernelind DRAGER NORGE AS
 • Håvard Bovim Galtestad YRKESTRAFIKKFORBUNDET
 • Børre Johannessen RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGSAKSJESELSKAP
 • Glenn Johansen CODAN FORSIKRING
 • Elisabeth Fjellvang Kristoffersen MA Rusfri Trafikk og Livsstil
 • Geir Kvam NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND
 • David Nilsson DRAGER NORGE AS
 • Tom Charles Ringen FARTSKRIVER AS
 • Jens Olav Rud NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
 • Oddbjørn Wølneberg ALÅS AS
 • Morten Aadland DIGNITA SYSTEMS NORGE AS