Eltransportforum

Eltransport

Elektrifisering av transportsektoren

Landbasert transport står for rundt 20% av klimagassutslippene i Norge. Elektrifisering i transportsektoren er et viktig bidrag for å redusere utslipp av klimagasser.

Dette gjelder ikke minst i byer og tettsteder hvor mye trafikk gir unødvendig lokal forurensning.

NEKs Eltransportforum er en arena for aktører innen infrastruktur for elektrifisert transport. Formålet er å finne felles løsninger innen et område som er i rask utvikling og sterk vekst.

Eltransportforum

NEK har samlet interessenter innen ladeinfrastruktur for alle typer av elektrifisert transport.

NEK har inkludert bidrag fra allerede etablerte standardiseringskomiteer. Disse ivaretar elektriske installasjoner, ekom og infrastruktur for alle typer samferdselsprosjekter.

NEK tilbyr en faglig arena som er åpen for myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, rådgivere samt brukere og markedsaktører.

Møte 2022-01, 2022-02-09

Agenda Referat Presentasjon

Møte 2021-04, 2021-06-17

Agenda Referat

Møte 2021-03, 2021-03-24

Agenda Referat

Møte 2021-02, 2021-02-03

Agenda Referat

Møte 2020-01, 2020-09-23

Agenda Referat Masteroppgave

Konstituerende møte 2020-06-04

Agenda Referat  Presentasjon

 

 

Navn Arbeidsgiver
Alice Karlsen PQ Tec AS
Anders Dynge Ruter AS
Andre Indrearne REN
Anita Bjørklund SVV
Arild Kjærnli NEK
Arild Røed NEK
Asle Severin Gjerde Avinor (Bergen Lufthavn)
Bendik Nybakk Torsæter SINTEF
Bjørn Geeves Omexom
Christian Rendall Multiconsult
Christine Maas Miljødirektoratet
Dag Nordvik NLF
Eirik Hordnes Sweco
Eirik Selvik Eirik Selvik Elektro
Erik By Avinor (Oslo Lufthavn)
Erik Fercho Nesvold Avinor (Stavanger Lufthavn)
Fredrik Aandal Eaton
Grethe Vikane SVV
Gunnar Gjesdal (leder) NEK
Helge Seljeseth Statnett
Helge Topp Helge Topp Elektro
Henrik Løvås Lyse Energi AS
Haakon Heyerdahl Standard Norge
Ivar Granheim Nexans
Jan Cato Hovde Rejlers
Jan Tore Gjøby eMobility Norway
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad NELFO
Jon Suul Sintef
Jørn Holtan (Leder) HJ Konsulenttjenester
Kjetil Hulback CTEK
Kjell-Gunnar Ildhusøy Omexom
Lasse Haugland Supercharge
Lars Godbolt Elbilforeningen
Leif T. Aanensen NEK
Liv Rakel Øvstedal SVV
Martin Johannesen Otera Traftec AS
Morgan Lind Recharge
Nils Magnus Hagen Elko
Nils Rusås Ruud Cowi
Odd Andre Hjelkrem Sintef
Petter Lunde Kople
Pål Fritsvold Norconsult
Per Åge Nymann Nettpartner
Ragnar Holtan Omega Holtan
Roger Engan SVV
Roger Marthinsen Nkom
Roger Nyhammer Avinor (Bergen Lufthavn)
Stig Inge Pedersen AIESEL AS
Svein Roar Jonsmyr Nkom
Terje Sivertsen Bane NOR
Tore Telstad Nett-tjenester AS
Trond Thorsen Rejlers
Vidar Hemmingsen Pretec
Øyvind Gusland Omexom

Eltransportwebinar 2021-11-04

Les mer om webinaret Presentasjoner