NK 7/36 – Liner for luftledninger og isolatorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Isolatorer
Foto: NEK

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide internasjonale standarder og spesifikasjoner for fabrikasjon og bruk av overliggende elektriske ledere, inkludert:Alle typer overjordiske ledninger,

  • Alle former for runde og ikke-runde ledninger,
  • Ledere laget av forskjellige metaller som aluminium, stål, kobber eller komposittmateriale som bærer kjerne etc. og deres kombinasjoner,
  • Testmetoder for vurdering av overhead elektrisk lederytelse under drift.

I tillegg er Standardisering av isolatorer for høyspentsystemer og utstyr sentralt for komiteen. Da inkludert gjennomføringer, isolatorer for luftledninger og understasjoner og deres koblinger.

Nasjonalt arbeid

NK 7/36’s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 7, IEC TC 36, CENELEC TC7X og CENELEC SR 36. 

Komiteen jobber mot et samarbeid med TC11 om maskinvare og tilbehør direkte koblet til leder for å opprettholde elektrisk/mekanisk kontinuitet. Et samarbeid med NK 86 (som representerer SC86A) om optiske antennekabler, som brukes enten for faseledere eller jordledninger, bør vurderes. For eksempel publiseringen av den originale OPGW-standarden nå kalt IEC 60794-4. 

Internasjonalt arbeid

NK 7/36 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 7/36 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 7,  IEC TC 36 og CLC TC 7 og CLC SR 36.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 7, IEC TC 36, CLC TC 7X og CLC SR 36.

 

Det vises til IECs hjemmeside for presentasjon av internasjonalt arbeid innen området: 

Arbeidsprogram IEC TC  7      Publikasjonsliste IEC TC 7 

Arbeidsprogram IEC TC 36    Publikasjonsliste IEC TC 36 

 

Det vises til CENELEC hjemmeside for presentasjon av europeisk arbeid innen området: 

Arbeidsprogram CLC/TC 7X     Publikasjonsliste CLC/TC 7X 

Arbeidsprogram CLC SR 36      Publikasjonsliste CLC SR 36 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Kjell Halsan

STATNETT SF

Bengt Haugland

NORCABLE AS

Rune Johannessen

NTP AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023