NK 81 – Vern mot lynskader

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Lyn fra mørk himmel
Foto: IEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde er å utarbeide standarder for vern mot skader fra lyn på mennesker, strukturer, bygg og installasjoner.

Nasjonalt arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 81 er sammensatt av kompetente fagfolk fra bransjen i Norge.

NEK 320:2018 – Lynvernanlegg

Internasjonalt arbeid

NK 81s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

NK 81 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 81 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

Arbeidsprogram IEC TC 81   Arbeidsprogram CENELEC TC 81x

Publikasjonsliste IEC TC 81   Publikasjonsliste CENELEC TC 81x

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Fredrik Hem-Andersen

ELTECO AS

Marius Bergersen Hansen

EATON ELECTRIC AS

Hans Kristian Høidalen

NTNU

Lars Ihler

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Jan Ingvald Johansen

TELENOR NORGE AS

Milos Popovic

SWECO NORGE AS

Bernt Prestkvern

PQ TECH AS

Øystein Sagosen

TELENOR INFRA AS

Stassja Noelle Øderud

MULTICONSULT AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022