NK 81 – Vern mot lynskader

Lyn fra mørk himmel
Foto: IEC

NK 81 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til vern mot lynskader.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde er å utarbeide standarder for vern mot skader fra lyn på mennesker, strukturer, bygg og installasjoner.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 81 er sammensatt av kompetente fagfolk fra bransjen i Norge.

NEK 320:2018 – Lynvernanlegg

Komiteens internasjonale arbeid

NK 81s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

NK 81 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 81 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

Arbeidsprogram IEC TC 81   Arbeidsprogram CENELEC TC 81x

Publikasjonsliste IEC TC 81   Publikasjonsliste CENELEC TC 81x

 

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

  • Fredrik Hem-Andersen ELTECO AS
  • Marius Bergersen Hansen EATON ELECTRIC AS
  • Hans Kristian Høidalen NTNU
  • Lars Ihler NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
  • Jan Ingvald Johansen TELENOR NORGE AS
  • Milos Popovic SWECO NORGE AS
  • Bernt Prestkvern PQ TECH AS