NK 81 – Vern mot lynskader

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Lyn fra mørk himmel
Foto: IEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde er å utarbeide standarder for vern mot skader fra lyn på mennesker, strukturer, bygg og installasjoner.

Nasjonalt arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 81 er sammensatt av kompetente fagfolk fra bransjen i Norge.

NEK 320:2018 – Lynvernanlegg

Internasjonalt arbeid

NK 81s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

NK 81 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 81 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 81 og CENELEC TC 81X.

Arbeidsprogram IEC TC 81   Arbeidsprogram CENELEC TC 81x

Publikasjonsliste IEC TC 81   Publikasjonsliste CENELEC TC 81x

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Fredrik Hem-Andersen

ELTECO AS

Hans Kristian Høidalen

NTNU

Lars Jakob Paulsen (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Jan Ingvald Johansen

TELENOR NORGE AS

Milos Popovic

RAMBØLL NORGE AS

Bernt Prestkvern

PQ TECH AS

Øystein Sagosen

TELENOR INFRA AS

Stassja Noelle Øderud

MULTICONSULT AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024