NK 125 – “Personal e-Transporters (PeTs)” Personlig e-transportører

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Elektrisk sparkesykkel
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Standardisering av elektrisk drevne transportinnretninger hvor fartsregulering og/eller styring er elektrisk/elektronisk (‘personlige e-transportører’) for bruk på vei eller i offentlige rom.

Dette betyr standardisering innen personlige e-transportører, inkludert men ikke begrenset til: • Elektrisk og mekanisk sikkerhet • Pålitelighet • Funksjonell sikkerhet • EMC • Vedlikehold • Dokkingstasjoner for offentlig bruk • Gjenvinning

Ekskluderinger: Standardisering av elektrisk drevne sykler, mopeder, motorsykler og personbiler er unntatt fra virkeområdet fordi de håndteres av andre TCer: – IEC TC 69 – ISO TC 149 – ISO TC 22

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

NK 125 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 125. Denne internasjonale komiteen TC 125 ble opprettet av IEC Standardisation Management Board (SMB) i Januar 2017.

NEK NK 125 er observatør i IEC TC 125.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 125.

Arbeidsprogram IEC TC 125    Publikasjonsliste IEC TC 125

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 125 – Personal e-Transporters (PeTs)

CLC SR 125 – Personal e-Transporters (PeTs)

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024