NK 125 – “Personal e-Transporters (PeTs)” Personlig e-transportører

Elektrisk sparkesykkel

NK 125 er en norsk komite under utarbeidelse og som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC.

Arbeidsområder

NK 125 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 125. Denne internasjonale komiteen TC 125 ble opprettet av IEC Standardisation Management Board (SMB) i Januar 2017.

NEK NK 125 er observatør i IEC TC 125.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 125.

Arbeidsprogram IEC TC 125    Publikasjonsliste IEC TC 125