NK 101 – Statisk elektrisitet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Standardisering innen elektrostatikk for å gi generell veiledning om testmetoder for å evaluere generering, oppbevaring og spredning av elektrostatiske ladninger.
 • Fastslå effekten av elektrostatiske utslipp
 • Metoder for simulering av elektrostatiske fenomener for testformål;
 • Krav til design og implementering av håndteringsområder eller prosedyrer, utstyr og materialer som brukes til å redusere eller eliminere elektrostatiske farer eller uønskede effekter.
Begrensninger og unntak: Simulering av elektrostatiske utladninger som brukes drevet elektrisk og elektronisk utstyr, systemer og installasjoner som dekkes av NK 77.
Horizontal, funksjonTestmetoder for å evaluere generering, oppbevaring og spredning av elektrostatiske ladninger.

Nasjonalt arbeid

NK 101 speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Internasjonalt arbeid

Arbeidsområde IEC TC 101 – Electrostatics

Arbeidsprogram IEC TC 101     Arbeidsprogram CLC/SR 101

Publiseringsliste IEC TC 101     Publiseringsliste CLC/SR 101

 • IEC 61340-2-1 Measurement methods – Ability of materials and products to dissipate static electric charge.
 • IEC/TR 61340-2-2 Measurement methods – Measurement of chargeability.
 • IEC 61340-2-3 Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation.
 • IEC 61340-3-1 Methods for simulation of electrostatic effects – Human body model (HBM) – Component testing.
 • IEC 61340-3-2 Methods for simulation of electrostatic effects – Machine model (MM) – Component testing.
 • IEC 61340-4-1 Standard test methods for specific applications – Electrical resistance of floor coverings and installed floors.
 • IEC 61340-4-3 Standard test methods for specific applications – Footwear.
 • IEC 61340-4-5 Standard test methods for specific applications – Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person.
 • IEC 61340-5-1 Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements.
 • IEC/TS 61340-5-2 Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide.

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Andrea-Sofie Berli

KITRON AS

Michal Kjerstad

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS

Kristoffer Hansen Kruithof

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

Tore Langjordet

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

Robin Langøen

EM AGENTURER AS

Eirik Sollie (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Audun Svåsand

HAPRO ELECTRONICS AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nye standarder for cybersikkert radioutstyr i Europa

Dato
31.01.2023

Funksjonssikkerhet i maskiner og industri

Dato
04.11.2022

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022