NK 101 – Statisk elektrisitet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Standardisering innen elektrostatikk for å gi generell veiledning om testmetoder for å evaluere generering, oppbevaring og spredning av elektrostatiske ladninger.
 • Fastslå effekten av elektrostatiske utslipp
 • Metoder for simulering av elektrostatiske fenomener for testformål;
 • Krav til design og implementering av håndteringsområder eller prosedyrer, utstyr og materialer som brukes til å redusere eller eliminere elektrostatiske farer eller uønskede effekter.
Begrensninger og unntak: Simulering av elektrostatiske utladninger som brukes drevet elektrisk og elektronisk utstyr, systemer og installasjoner som dekkes av NK 77.
Horizontal, funksjon-testmetoder for å evaluere generering, oppbevaring og spredning av elektrostatiske ladninger.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Internasjonalt arbeid

NK 101s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 101 og CENELEC SR 101.

NK 101 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 101 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 101 og CENELEC SR 101.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 101 og CENELEC SR 101.

Arbeidsområde IEC TC 101 – Electrostatics

Arbeidsprogram IEC TC 101     Arbeidsprogram CLC SR 101

Publiseringsliste IEC TC 101     Publiseringsliste CLC SR 101

 

 • IEC 61340-2-1 Measurement methods – Ability of materials and products to dissipate static electric charge.
 • IEC/TR 61340-2-2 Measurement methods – Measurement of chargeability.
 • IEC 61340-2-3 Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation.
 • IEC 61340-3-1 Methods for simulation of electrostatic effects – Human body model (HBM) – Component testing.
 • IEC 61340-3-2 Methods for simulation of electrostatic effects – Machine model (MM) – Component testing.
 • IEC 61340-4-1 Standard test methods for specific applications – Electrical resistance of floor coverings and installed floors.
 • IEC 61340-4-3 Standard test methods for specific applications – Footwear.
 • IEC 61340-4-5 Standard test methods for specific applications – Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person.
 • IEC 61340-5-1 Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements.
 • IEC/TS 61340-5-2 Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Sigmund Eng (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Michal Kjerstad

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS

Kristoffer Hansen Kruithof

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

Robin Langøen

EM AGENTURER AS

Audun Svåsand

HAPRO ELECTRONICS AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024