NK 40 – Kondensatorer og motstander for elektronisk utstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Kondensatorer
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Utarbeider internasjonale standarder for:
a) Kondensatorer, motstander, termistorer og varistorer beregnet for bruk i elektronisk utstyr.
b) Kondensatorer, motstander og induktorer og komplette elektromagnetisk interferens (EMI) undertrykkingsfilter-enheter for EMI-undertrykkelse (se merknad).
c) Passive integrerte kretser eller nettverk som inneholder motstander, kondensatorer, induktorer eller deres kombinasjoner. For dimensjonsstandardisering av slutt-pakken skal krav fastsatt i TC 47 vedtas når det er mulig.
d) Pakking av elektroniske komponenter for automatisk håndtering, som er en aktivitet som utføres på vegne av alle relevante komponenttekniske utvalg.
e) Elektriske dobbeltlagskondensatorer for bruk i elektrisk og elektronisk utstyr.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 40– Capacitors and recistors for electronic equipment

CLC SR 40– Capacitors and recistors for electronic equipment

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022