NK 40 – Kondensatorer og motstander for elektronisk utstyr

NK 40 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 40 – Capacitors and recistors for electronic equipment

CENELEC SR 40  – Capacitors and recistors for electronic equipment