NK 86 – Fiberoptikk

Fiberoptikk

NK 86 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til fiberoptikk.

Arbeidsområder

IEC TC 86 utarbeider standarder for fiberoptiske system, moduler, løsninger og komponenter som brukes i forbindelse med kommunikasjonsutstyr. Dette omfatter terminologi, egenskaper og tllhørende testing, kalibrering og måling, grensesnitt, samt optiske mekaniske og andre tekniske krav for å sikre kompatibilitet og vel fungerende system.

NK 86 består av eksperter fra de ledende fiberoptiske miljøene i Norge. Målet med NK 86 er å følge med på, bidra til og utvikle internasjonale og Europeiske standarder innen det fiberoptiske området og implementere disse i det norske markedet slik at kvalitetskrav opprettholdes i alle deler av nettet for å kunne møte økte hastighetskrav.

NK 86 består av 3 hovedarbeidsgrupper.

 • SC 86A utvikler standarder for optiske fibrer og kabler for alle typer kommunikasjonssystemer.
 • SC 86B utvikler standarder for fiberoptiske passive tilkoblingskomponenter.
 • SC 86C utvikler standarder for aktive fiberoptisk komponenter og systemer.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 86 gir ut og forvalter NEK TR 750 “Fiberoptisk aksess til bruker – En veiledning for å etablere FTTx-nett”. Denne baserer seg på CLC TR 50510 som skal fornyes i løpet av 2019/2020.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 86 sin intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 86 og CENELEC sine xx-86 komiteer.

NK 86 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 86 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 86 og CENELEC SR 86/TC 86A/SR 86B/TC 86BXA/SR 86C.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 86 og CENELEC TC 86.

Arbeidsprogram IEC TC 86   Arbeidsprogram CENELEC TR 86

Publikasjonsliste IEC TC 86   Publikasjonsliste CENELEC TR 86

 

Gå til fagområdet EKOM

Medlemmer

 • Thomas Andersen TD FIBEROPTIKK AS
 • Pär Andersson EDUGRADE AS
 • Tore Hagen NTE MARKED AS
 • Viggo Henriksen T & G ELEKTRO AS
 • Stein Klevan SINTEL AS
 • Patrick Martin Martinsen METRIC INDUSTRIAL AS
 • Sverre K. Myren NEXANS NORWAY AS
 • Jan Nordli TELENOR NORGE AS
 • Ragnar Quistgaard DRAKA NORSK KABEL AS