NK 86 – Fiberoptikk

Fiberoptikk

NK 86 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til fiberoptikk.

Arbeidsområder

IEC TC 86 “Fibre optics” utarbeider standarder for fiberoptiske system, moduler, løsninger og komponenter som brukes i forbindelse med kommunikasjonsutstyr. Dette omfatter terminologi, egenskaper og tllhørende testing, kalibrering og måling, grensesnitt, samt optiske mekaniske og andre tekniske krav for å sikre kompatibilitet og vel fungerende system.

NK 86 består av eksperter fra de ledende fiberoptiske miljøene i Norge. Målet med NK 86 er å følge med på, bidra til og utvikle internasjonale og Europeiske standarder innen det fiberoptiske området og implementere disse i det norske markedet slik at kvalitetskrav opprettholdes i alle deler av nettet for å kunne møte økte hastighetskrav.

Arbeidet i IEC TC 86 som følges består av 3 underkomiteer:

 • IEC SC 86A utvikler standarder for optiske fibrer og kabler for alle typer kommunikasjonssystemer
 • IEC SC 86B utvikler standarder for fiberoptiske  tilkoblingskomponenter og passive komponenter
 • IEC SC 86C utvikler standarder for fiberoptisk systemer og aktive komponenter

Komiteens nasjonale arbeid

NK 86 gir ut og forvalter NEK TR 750 “Fiberoptisk aksess til bruker – En veiledning for å etablere FTTx-nett”. Denne baserer seg på CLC TR 50510 som skal fornyes i løpet av 2020.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 86 sin intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 86, og i CENELEC TC 86A og TC 86BXA, og speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC.

Arbeidsområdet til NK 86 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 86, med underkomiteer, samt CENELEC TC 86A og TC 86BXA

IEC TC 86:                     IEC SC 86A:                  IEC SC 86B:                  IEC SC 86C:
Arbeidsprogram         Arbeidsprogram         Arbeidsprogram         Arbeidsprogram
Publikasjonsliste        Publikasjonsliste        Publikasjonsliste        Publikasjonsliste
Voteringer                   Voteringer                    Voteringer                    Voteringer

 

CENELEC SC 86A:           CENELEC SC 86BXA:
Arbeidsprogram             Arbeidsprogram
Publikasjonsliste            Publikasjonsliste
Voteringer                        Voteringer

 

Gå til fagområdet EKOM

Medlemmer

 • Thomas Andersen HEXATRONIC AS
 • Pär Andersson EDUGRADE AS
 • Tore Hagen NTE MARKED AS
 • Viggo Henriksen T & G ELEKTRO AS
 • Stein Klevan SINTEL AS
 • Patrick Martin Martinsen
 • Jan Nordli TELENOR NORGE AS
 • Asbjørn Olsen Sohome AS
 • Ragnar Quistgaard PRYSMIAN GROUP NORGE AS
 • Terje Stockinger FOSS AS FIBEROPTISK SYSTEMSALG
 • Bård Johan Svensson NEXANS NORWAY AS