NK 86 – Fiberoptikk

NK 86 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til fiberoptikk.

Fiberoptikk

Arbeidsområder

IEC TC 86 “Fibre optics” utarbeider standarder for fiberoptiske system, moduler, løsninger og komponenter som brukes i forbindelse med kommunikasjonsutstyr. Dette omfatter terminologi, egenskaper og tllhørende testing, kalibrering og måling, grensesnitt, samt optiske mekaniske og andre tekniske krav for å sikre kompatibilitet og vel fungerende system.

NK 86 består av eksperter fra de ledende fiberoptiske miljøene i Norge. Målet med NK 86 er å følge med på, bidra til og utvikle internasjonale og Europeiske standarder innen det fiberoptiske området og implementere disse i det norske markedet slik at kvalitetskrav opprettholdes i alle deler av nettet for å kunne møte økte hastighetskrav.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Arbeidet i IEC TC 86 som følges består av 3 underkomiteer:

  • IEC SC 86A utvikler standarder for optiske fibrer og kabler for alle typer kommunikasjonssystemer
  • IEC SC 86B utvikler standarder for fiberoptiske  tilkoblingskomponenter og passive komponenter
  • IEC SC 86C utvikler standarder for fiberoptisk systemer og aktive komponenter

NK 86 gir ut og forvalter NEK TR 750 “Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere: En veiledning i etablering av FTTx-nett”. Denne baserer seg på CLC TR 50510 som kom i ny utgave i 2021.

Internasjonalt arbeid

NK 86 sin intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 86, og i CENELEC TC 86A og TC 86BXA, og speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC.

Arbeidsområdet til NK 86 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 86, med underkomiteer, samt CENELEC TC 86A og TC 86BXA

IEC TC 86:                     IEC SC 86A:                  IEC SC 86B:                  IEC SC 86C:
Arbeidsprogram         Arbeidsprogram         Arbeidsprogram         Arbeidsprogram
Publikasjonsliste        Publikasjonsliste         Publikasjonsliste        Publikasjonsliste
Voteringer                   Voteringer                   Voteringer                  Voteringer

 

CENELEC TC 86A:           CENELEC TC 86BXA:
Arbeidsprogram             Arbeidsprogram
Publikasjonsliste            Publikasjonsliste
Voteringer                       Voteringer

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Thomas Andersen

HEXATRONIC AS

Sigmund Eng

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Tore Hagen

NTE TELEKOM AS

Viggo Henriksen

T & G ELEKTRO AS

Patrick Martin Martinsen

FIBERWORKS AS

Asbjørn Olsen

Sohome AS

Ragnar Quistgaard

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Terje Stockinger

FOSS AS FIBEROPTISK SYSTEMSALG

Bård Johan Svensson

NEXANS NORWAY AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kunstig intelligens - en del av hverdagen

Dato
12.04.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023