NK 121 – Koblings-, kontrollutstyr og tavler for lavspenning

NK 121 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til koblings-, kontrollutstyr og tavler for lavspenning. Den norske speilkomiteen er mest aktiv innen området elektriske lavspenningstavler, nærmere bestemt IEC SC 121B på globalt plan og tilsvarende på europeisk plan CLC SC 121B. 

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområder er elektriske lavspenningstavler og utstyr for plassering i disse som primært omhandler vern, brytere og kontrollutstyr.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

 • NEK 439 Elektriske lavspenningstavler

NEK 439 bygger på NEK EN 61439 som er den såkalte “tavlenormen”. NEK EN 61439 bygger igjen på tilsvarende publikasjonsserie i IEC, nemlig IEC 61439.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 121 arbeider opp mot de internasjonale komiteene på henholdsvis europeisk og på globalt nivå.

Arbeidsprogram IEC TC 121           Arbeidsprogram CENELEC TC 121A

Publikasjonsliste IEC TC 121          Publikasjonsliste CENELEC TC 121A

Arbeidsprogram IEC SC 121B         Arbeidsprogram CENELEC SC 121B

Publikasjonsliste IEC SC 121B        Publikasjonsliste CENELEC SC 121B

 

Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner

Medlemmer

 • Invar Birkeli Rambøl Norge AS
 • Hans Brandtun REN AS
 • Geir Roald Bråthen Siemens AS
 • Jostein Ween Grav DSB
 • Halvor Haugen ABB AS
 • Magne Holdhus ABB AS
 • Petter Hole Statens Vegvesen
 • Nicolay Horn DNV GL AS
 • Espen Masvik (Sekretær) Norsk Elektrotekniske komité
 • Hans-Petter Nybakk Norsk Tavleforening
 • Eirik Selvik Eirik Selvik Elektro
 • Kjell Ytterdal Micro Matic AS
 • Fredrik Aandal Eaton Electric AS