NK 121 – Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer

NK 121 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til brytere, tavler og skinnesystemer for lavspenning. Den norske speilkomiteen er mest aktiv innen området elektriske lavspenningstavler, nærmere bestemt IEC SC 121B på globalt plan og tilsvarende på europeisk plan CLC SC 121B, men dekker også IEC SC 121A. 

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområder er elektriske lavspenningstavler og utstyr for plassering i disse som primært omhandler vern, brytere og kontrollutstyr.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

 • NEK 439 Elektriske lavspenningstavler

NEK 439 bygger på NEK EN 61439 som er den såkalte “tavlenormen”. NEK EN 61439 bygger igjen på tilsvarende publikasjonsserie i IEC, nemlig IEC 61439.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 121 arbeider opp mot de internasjonale komiteene på henholdsvis europeisk og på globalt nivå.

Arbeidsprogram IEC TC 121           Arbeidsprogram CENELEC TC 121A

Publikasjonsliste IEC TC 121          Publikasjonsliste CENELEC TC 121A

Arbeidsprogram IEC SC 121B         Arbeidsprogram CENELEC SC 121B

Publikasjonsliste IEC SC 121B        Publikasjonsliste CENELEC SC 121B

 

Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner

Medlemmer

 • Arfinn Aspenes COWI AS
 • Ingvar Birkeli RAMBØL NORGE AS
 • Hans Brandtun REN AS
 • Martin Brandtun REN AS
 • Geir Roald Bråthen SIEMENS AS
 • Jostein Ween Grav DSB
 • Halvor Haugen ABB AS
 • Øyvind Heløy EATON ELECTRIC AS
 • Magne Holdhus ABB AS
 • Nicolay Horn DNV AS
 • Eivind Kirkøen-Bere NORCONSULT AS
 • Hans-Petter Nybakk NORSK TAVLEFORENING
 • Hans-Christian Permo EATON ELECTRIC AS
 • Eirik Selvik EIRIK SELVIK ELEKTRO
 • Jan Kyrre Semb ABB AS
 • Kjell Ytterdal MICRO MATIC AS