NK 121 – Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Leif Aanensen

Arbeidsområde

NK 121 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til brytere, tavler og skinnesystemer for lavspenning. Den norske speilkomiteen er mest aktiv innen området elektriske lavspenningstavler, nærmere bestemt IEC SC 121B på globalt plan og tilsvarende på europeisk plan CLC SC 121B, men dekker også IEC SC 121A.

Komiteens arbeidsområder er elektriske lavspenningstavler og utstyr for plassering i disse som primært omhandler vern, brytere og kontrollutstyr.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

  • NEK 439 Elektriske lavspenningstavler

NEK 439 bygger på NEK EN 61439 som er den såkalte “tavlenormen”. NEK EN 61439 bygger igjen på tilsvarende publikasjonsserie i IEC, nemlig IEC 61439.

Internasjonalt arbeid

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Arfinn Aspenes

COWI AS

Ingvar Birkeli

RAMBØL NORGE AS

Martin Brandtun

REN AS

Geir Roald Bråthen

SIEMENS ENERGY AS

Jostein Ween Grav

DSB

Halvor Haugen

ABB AS

Øyvind Heløy

EATON ELECTRIC AS

Tore Hjelle

EID ELEKTRO AS

Magne Holdhus

ABB AS

Nicolay Horn

DNV AS

Julie Johansen

STATSBYGG

Eivind Kirkøen-Bere

NORCONSULT AS

John Knudsen

CENIKA AS

Hans-Petter Nybakk

NORSK TAVLEFORENING

Hans-Christian Permo

EATON ELECTRIC AS

Kristoffer Bugten Pettersen

MOSS ELEKTRO AS

Eirik Selvik

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Jan Kyrre Semb

ABB AS

Kjell Ytterdal

MICRO MATIC AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022
Høyspenning livsfare

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

Dato
17.10.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022