NK 76 – Laserutstyr

NK 76 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 76 – Optical radiation safety and laser equipment

CENELEC TC 76 – Optical radiation safety and laser equipment