NK 76 – Laserutstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Laser
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide internasjonale standarder for utstyr (inkludert systemer) som inneholder lasere (og lysdioder) eller kun beregnet for bruk med lasere, inkludert de faktorene som introduseres ved bruk av lasere som er nødvendige for å karakterisere utstyr og/eller som er avgjørende for sikker bruk .

Omfanget inkluderer utarbeidelse av standarder som anvender grenser som fastsatt av organisasjoner som ICNIRP og CIE, for menneskelig eksponering for optisk stråling (100 nm til 1 mm) fra kunstige kilder. Gruppesikkerhetsfunksjon: Aspekter ved laserstråling knyttet til menneskelig sikkerhet.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 76 – Optical radiation safety and laser equipment

CENELEC TC 76 – Optical radiation safety and laser equipment

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023