NK 17 – Brytere

Foto: IEC

NK 17 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til mellomspennings- og høyspenningsbrytere.

Arbeidsområder

NEK normkomité 17 “Brytere” og 17A+C “Høyspenningsbrytere og -fordelingsanlegg” er de av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til standardisering av spesifikasjoner for brytere.

Komiteens nasjonale arbeid

NK17 og NK17A+C er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen elektroteknikken. Komitéen søker å ha bredest mulig representasjon for å ha et best mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

Komiteens internasjonale arbeid

NK17 representerer den norske nasjonale komité for den tilsvarende komité innen IEC (International Electrotechnical Commission), IEC TC17, TC17A og TC17C.

Arbeidsprogram IEC TC 17

Publikasjonsliste IEC TC 17

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Elham Attar ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Karsten Austrått MAXETA AS
 • Guilhem Blanchet STATNETT SF
 • Magnus Bjerkely ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Vegard B Follaug ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Anders Hammer SIEMENS AS
 • Magnus Hansen ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Lars Ihler NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Kjetil Kristiansen STATNETT SF
 • Martin Kristoffersen ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Roger Reiersen ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Pål Kristian Skryten ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
 • Ingve Sørfonn WÄRTSILÄ SHIP DESIGN NORWAY AS