NK 17 – Høyspenningsbrytere og koblingsanlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC.

Foto: IEC

Arbeidsområder

NEK standardiseringskomite 17 – “Høyspenningsbrytere og koblingsanlegg” og 17A+C – “Høyspenningsbrytere og -fordelingsanlegg” er de av NEKs komiteer som behandler forhold knyttet til standardisering av spesifikasjoner for brytere.

Nasjonalt arbeid

NK17 og NK17A+C er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen elektroteknikken. Komitéen søker å ha bredest mulig representasjon for å ha et best mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

Internasjonalt arbeid

NK 17s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 17 og CENELEC TC 17AC.

NK 17 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 17 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 17, IEC SC 17A og IEC SC 17C og CENELEC TC 17.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 17 og CENELEC TC 17AC.

Arbeidsprogram IEC TC17     Arbeidsprogram CLC TC17AC

Publikasjonsliste IEC TC17    Publikasjonsliste CLC TC17AC

Arbeidsprogram IEC SC 17A

Publikasjonsliste IEC SC 17A

Arbeidsprogram IEC SC 17C

Publikasjonsliste IEC SC 17C

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Elham Attar

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Guilhem Blanchet

STATNETT SF

Magnus Bjerkely

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Vegard B Follaug

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Anders Hammer

SIEMENS ENERGY AS

Magnus Hansen

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Kjetil Kristiansen

STATNETT SF

Martin Kristoffersen

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Yabai LI

ABB AS

Jonas Munch

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Roger Reiersen

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Martin Roang-Winjum

MAXETA AS

Pål Kristian Skryten

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Tonje Tollefsen

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024