NK 35 – Tørrelementer og batterier

NK 35 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

 

IEC TC 35 – Primary cells and batteries

CENELEC SR 35 – Primary cells and batteries