NK 15 – Isolasjonsmaterialer og -systemer

NK 15 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 15 – Solid electrical insulating materials

CENELEC SR 15 – Solid electrical insulating materials