NK 15 – Isolasjonsmaterialer og -systemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

«White paper» fra IEC – «Tingenes internett»
Foto: IEC

Arbeidsområde

Å utarbeide internasjonale standarder inkludert spesifikasjoner for solide elektriske isolasjonsmaterialer alene og i enkle kombinasjoner. Dette inkluderer belegg som påføres i flytende tilstand, men herder mot faste stoffer, som lakk og belegg.

TC15 fastsetter definisjoner, generelle krav og spesifikasjonsark for individuelle materialtyper. Standardene inkluderer testmetoder og veiledning der disse kreves for spesifikasjonene.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 15 – Solid electrical insulating materials

Cenelec SR15 – Solid electrical insulating materials

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022