NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

Hekken på en supplybåt på vei bort fra Oseberg feltsenter
Foto: Roger Hardy, Scanpix

NK 18 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske installasjoner på skip og offshore-innretninger.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • IEC 60092-serien – Electrical installations in ships
 • IEC 61892-serien – Mobile and fixed offshore units – Electrical installations

I korte trekk dreier disse standardene seg om krav til design, beskyttelse, valg av utstyr, installasjon og verifikasjon. Mer informasjon om standardene finnes på linkene under.

NK 18 har to underkomiteer:

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende nasjonale normer:

NEK 410-1 Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer – Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

NEK 410-2 Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC.

Komiteens internasjonale arbeid

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 18 og CENELEC TC 18X. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 18s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 18 og CENELEC TC 18X.

NK 18 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 18 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 18 og CENELEC TC 18X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 18 og CENELEC TC 18X.

Arbeidsprogram IEC TC 18         Arbeidsprogram CENELEC TC 18X

Publikasjonsliste IEC TC 18        Publikasjonsliste CENELEC TC 18X

 

Gå til fagområdet maritime elinstallasjoner

Medlemmer

 • Andersen, Thore NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Barstad, Lars SIEMENS AS
 • Brand Breistein, Arnljot COSL DRILLING EUROPE AS
 • Bull-Njaa, Geir Tore BULL-NJAA ELEKTRO
 • Costa, Ricardo KONGSBERG MARITIME AS
 • Eldevik, Ranveig M. OMEGA HOLTAN AS
 • Erichsen, Gunnar DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Færevaag, Arne DNV GL AS
 • Høven, Thomas SIEMENS AS
 • Indrebø, Stig AKER SOLUTIONS AS
 • Jardstål, Lennart EQUINOR
 • Johnsen, Bård PETROLEUMSTILSYNET
 • Johnsen, Gunnar ROLLS-ROYCE MARINE AS
 • Svein Helge Juell SJØFARTSDIREKTORATET
 • Karlsen, Tor NEXANS NORWAY AS
 • Kårstad, Vemund SIEMENS AS
 • Larsen, Bjørn L. ABB AS
 • Lindtjørn, John Olav ABB AS
 • Martinussen, Johann Color Line Marine AS
 • Overrein, Jon Ole DNV GL AS
 • Råd, Rolf Ove EQUINOR
 • Røed, Arild NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Ottar Skjervheim DANFOSS POWER SOLUTIONS AS
 • Skog, Øyvind SJØFARTSDIREKTORATET
 • Skoge, Sigmund AKER BP ASA
 • Solvang, Thomas BOSCH REXROTH AS
 • Stensønes, Alfred COLOR LINE MARINE AS
 • Sørfonn, Ingve WÄRTSILÄ SHIP DESIGN NORWAY AS
 • Topp, Helge DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Zetterstrøm, Ole Johnny BLUEDAY TECHNOLOGY AS
 • Ådnanes, Lars Juhani EQUINOR