NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

Hekken på en supplybåt på vei bort fra Oseberg feltsenter
Foto: Roger Hardy, Scanpix

NK 18 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske installasjoner på skip og offshore-innretninger.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • IEC 60092-serien – Electrical installations in ships
 • IEC 61892-serien – Mobile and fixed offshore units – Electrical installations

I korte trekk dreier disse standardene seg om krav til design, beskyttelse, valg av utstyr, installasjon og verifikasjon. Mer informasjon om standardene finnes på linkene under.

NK 18 har to underkomiteer:

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for revisjon av følgende nasjonalt utarbeidede standarder:

NEK 410A Elektriske installasjoner i skip – Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

NEK 410-2 Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC.

Komiteens internasjonale arbeid

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 18 og CENELEC TC 18X. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 18s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 18 og CENELEC TC 18X.

NK 18 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 18 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 18 og CENELEC TC 18X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 18 og CENELEC TC 18X.

Arbeidsprogram IEC TC 18

Publikasjonsliste IEC TC 18

 

Gå til fagområdet maritime elinstallasjoner

Medlemmer

 • Lars Barstad SIEMENS ENERGY AS
 • Svein Blystad KONGSBERG MARITIME AS
 • Arnljot Brand Breistein COSL DRILLING EUROPE AS
 • Gunnar Erichsen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Arne Færevaag DNV AS
 • Ola Skjærpe Gausland AKER BP ASA
 • Hugo Hammer TRAINOR ELSIKKERHET AS
 • Thomas Høven SIEMENS AS
 • Kenneth Husebø BLUEDAY TECHNOLOGY AS
 • Stig Indrebø AKER SOLUTIONS AS
 • Lennart Jardstål EQUINOR ASA
 • Bård Johnsen PETROLEUMSTILSYNET
 • Gunnar Johnsen ROLLS-ROYCE MARINE AS
 • Svein Helge Juell SJØFARTSDIREKTORATET
 • Vemund Kårstad SIEMENS AS
 • Lars Aas Lahti KONGSBERG MARITIME AS
 • Bjørn L. Larsen ABB AS
 • John Olav Lindtjørn ABB AS
 • Johann Martinussen BASTØ FOSEN AS
 • Krister Malmin EXTEK AS
 • Egil Mollestad ZEM AS
 • Stian Ramm Manger KONGSBERG MARITIME AS
 • Jan Arild Mørk BARTEC TECHNOR AS
 • Lars Morten Nesse MACRO OFFSHORE MANAGEMENT AS
 • Jon Ole Overrein DNV AS
 • Rolf Ove Råd EQUINOR ASA
 • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Ottar Skjervheim DANFOSS AS
 • Thomas Solvang BOSCH REXROTH AS
 • Ingve Sørfonn WÄRTSILÄ SHIP DESIGN NORWAY AS
 • Bjørn Helge Ulland EQUINOR ASA
 • Jaro Aarseth NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE