NK 91 – Elektronisk Monteringsteknikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og Cenelec.

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Utarbeide internasjonale standarder for design, produksjon og testing av elektroniske sammenstillinger, inkludert krav og tester for materialer og komponenter som brukes til å produsere kretskort og elektroniske sammenstillinger, samt formater av elektroniske data og biblioteker for å beskrive disse produktene og prosessene.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:
Arbeidsområde IEC TC 91 – Electronics assembly technology

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023