NK 59 – Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk

Foto: IEC

NK 59 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske bruksapparaters funksjon.

Komiteens nasjonale og internasjonale arbeid

NK 59s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 59 og CENELEC TC 59X.

NK 59 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 59 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 59 og CENELEC TC 59X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 59 og CENELEC TC 59X.

Arbeidsprogram IEC TC59         Arbeidsprogram CENELEC TC59X

Publikasjonsliste IEC TC59       Publikasjonsliste CENELEC TC59X

 

Gå til fagområdet elektrisk utstyr

Medlemmer

  • Steinar Sandum ADAX AS
  • Anne Holm Ersnes GEBERIT AS
  • Jon Ivar Tideman NEMKO
  • Pål Brattensborg OSO HOTWATER AS
  • Jan Adelsten Røsholm STIFTELSEN ELEKTRONIKKBRANSJEN
  • Per Olav Bjørgum GLEN DIMPLEX NORDIC AS