NK 59 – Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: IEC

Arbeidsområde

Komiteen arbeider med å utarbeide internasjonale standarder for metoder for måling av egenskaper som er viktige for å bestemme ytelsen til elektriske apparater til husholdningsbruk eller til elektriske apparater for kommersiell bruk og som er av interesse for brukeren.

Dette kan omfatte tilknyttede aspekter knyttet til bruken av apparatene og aspekter som klassifisering, tilgjengelighet og brukbarhet av apparatene, ergonomiske egenskaper og betingelser for informasjonen som gis på salgsstedet.

Apparater til husholdningsbruk som dekker bruk av ikke-ekspertbrukere under lignende forhold som i husholdninger regnes også som husholdningsapparater, for eksempel: i butikker, kontorer eller andre lignende arbeidsmiljøer, i gårdshus, av kunder i hoteller, moteller.

Nasjonale arbeid

NK 59s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 59 og CENELEC TC 59X.

NK 59 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 59 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 59 og CENELEC TC 59X.

Internasjonale arbeid

For ytterlig vises det til hjemmesidene til IEC og CENELEC, hvor de internasjonale komiteenes arbeid presenteres nærmere.

Arbeidsprogram IEC TC59         Arbeidsprogram CLC TC59X

Publikasjonsliste IEC TC59       Publikasjonsliste CLC TC59X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Pål Brattensborg

OSO HOTWATER AS

Kenny Ho

NEMKO AS

Jan Adelsten Røsholm

STIFTELSEN ELEKTRONIKKBRANSJEN

Trond Salater

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Steinar Sandum

ADAX AS

Odd Skriden

GEBERIT AS