Komitearbeid

Målet er å utvikle gode og samfunnsnyttige standarder

Komitearbeid
Adobe Stock | Komitearbeid

Hvorfor delta?

Medlemmene i en komite er fageksperter. Komiteene utvikler standarder basert på konsensus.

Deltakelse i standardiseringsarbeid vil være et viktig bidrag for den faglige utviklingen til medlemmene.

I komiteen utveksles erfaringer og det knyttes verdifulle kontakter. Komitearbeid er en fin måte å skape nettverk mot fageksperter i andre organisasjoner.

Deltagerne vil få en større forståelse for samspillet mellom de ulike rollene i næringskjedene.

Prinsippene for standardiseringsarbeid

Standardiseringsarbeid baseres på følgende hovedprinsipper:

Åpenhet, frivillighet og konsensus.

Alle som ønsker kan delta i standardiseringsarbeid. Allikevel forutsetter vi at deltagerne har relevant faglig kompetanse.

Arbeidet baseres på frivillig deltakelse fra virksomheter som ser nytten i å bringe frem internasjonal konsensus om produkter eller systemer de arbeider med.

Standarder er basert på konsensus. Det vil si at kravene i standardene er basert på enighet blant komiteens medlemmer. Ved uoverenstemmelser diskuterer man seg frem til løsninger alle kan akseptere.

Bli medlem?

Ønsker du å påvirke innholdet i standardene? Bli medlem av en komite ved å fylle ut og sende inn skjemaet.