Slik blir du medlem

Adobe Stock

Hvordan søke?

Alle kan i utgangspunktet bli medlem i NEKs standardiseringskomitéer. Det viktigste kriteriet er at  du er opptatt av å bruke kompetansen din til å finne gode tekniske løsninger, sette disse inn en sammenheng, evne å tenke helhetlig sammen med mange andre eksperter.

For å bli medlem så følger du prosessen under, ved at du finner ønsket komite, fyller ut søknadsskjemaet og du vil etter en behandling bli tatt opp som medlem.

Dette koster kr. 3.000,- pr. komite pr. år.

For å få mer ut av ditt medlemskap, kan du også melde deg inn i internasjonale arbeidsgrupper.

Norsk standardiseringskomite

Under finner du en oversikt over norske normkomiteer. Når du har funnet riktig komite. Fyll ut og send inn søknadskjemaet under. NEK vil behandle din søknad og informere komiteleder. Etter at skjema er mottatt vil du registreres i våre systemer samt at komitesiden på websiden oppdateres.
Bla igjennom og se om du finner en komite som passer din interesse og bakgrunn. Hvis du ikke har funnet en komite, men fortsatt er interessert, kan du sende en åpen søknad og vil få hjelp til komitevalg. Etter gjennomført behandling, vil du motta en epost med et skjema. Skjemaet skal fylles ut og signeres, før det returneres per e-post. Du er nå oppnevnt som medlem i ønsket komite.
Regler og retningslinjer for komite-medlemskap.

Internasjonal arbeidsgruppe

For å være medlem av en internasjonal arbeidsgruppe må man være medlem av den tilhørende NEK komiteen. Påmeldingen skjer via fagsjef på mail. Fagsjef informerer komiteleder.

Søker meldes inn i ønsket arbeidsgruppe.

Det forventes en viss deltagelse og at man bidrar i komitearbeidet.

IEC Code of conduct for technical work
Søknad om reisestøtte

Tilgang til dokumenter skjer via Collaboration Platform.

Bli medlem

Ønsker du komitemedlemskap, fyll ut og send inn skjemaet.

Søk om medlemskap

     Ja   Nei 

    Komiteer