Slik blir du medlem

NK 57 møte i mars 2016

NK 57 møte i mars 2016

NEK

Meld din interesse

Alle kan i utgangspunktet bli medlem i NEKs normkomitéer. Det viktigste kriteriet er at  du er opptatt av å bruke kompetansen din til å finne gode tekniske løsninger, sette disse inn en sammenheng, evne å tenke helhetlig sammen med mange andre eksperter.

For å melde din interesse og å finne riktig komité, kan du enten sende inn interesseskjemaet under eller ta kontakt på mail eller telefon med en av våre fagsjefer.

Hvordan søker jeg?

Finn riktig ønsket komité enten ved å sende inn interesseskjemaet under, eller ta direkte kontakt med fagsjef for ditt ønskede fagområde.

Interesserte kan enten selv, eller sammen med en av våre fagsjefer, gå gjennom NEKs portefølje av komiteer for å finne den eller de som er aktuelle for deg og din virksomhet. Oversikt over aktive komiteer finner du nederst på denne siden.

NEK inviterer organisasjoner, offentlige etater, arbeidslivets parter, forskningsmiljøer og andre virksomheter til deltakelse og ber om forslag til komitemedlemmer. Komiteene skal ha bred og balansert sammensetning i forhold til berørte interessenter.

Komitemedlemmene er personlig oppnevnt. Administrerende direktør foretar oppnevningen av komitemedlemmer, som underrettes om oppnevningen ved oppnevnelsesbrev fra NEK.

Søknad med faktaopplysninger (CV mm) sendes til aktuell fagsjef.

Bli medlem

Vi har tilrettelagt et interesseskjema som du kan benytte for å melde din interesse for deltakelse i komitearbeid. Etter vi mottar dette, vil en av våre fagsjefer kontakte deg for en uforpliktende samtale om hvilken eller hvilke komiteer som kan være aktuelt for deg og din virksomhet.

Søk om medlemskap

Komiteer