NK 350 - Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Arbeidsområder

Komiteens oppgave er å utvikle og vedlikeholde publikasjoner som skal dekke følgende forhold under FEF og FEL sitt virkeområde:

  1. Ombygging av distribusjonssystem fra 230 V IT- til 230/400 V TN-C-S
  2. Ombygging av elektriske bygningsinstallasjoner fra 230 V IT- til 230/400 V TN-C-S

NEK vil ha dialog med komiteen om egnet arkitektur for standardene, samt ta hånd om sanksjonering av ovennevnte arbeider i NEKs styre i forbindelse med 1. utgave. Ved påfølgende revisjoner må komiteens sekretariat ta hånd om nevnte forhold.

Nasjonalt arbeid

Uten å legge føringer for innholdet i standardene, ser NEK for seg at de bør inneholde minst følgende hovedelementer:

  • Entydig definering av berørte parter, deres rolle, myndighet og ansvar
  • Beskrivelse av standardisert prosess fra beslutning om ombygging fattes, frem til ombygde elektriske anlegg sluttføres
  • Beskrivelse av en eller flere standardiserte løsninger som gir tilfredsstillende elsikkerhet
  • Beskrive pre-fabrikkerte løsninger i samråd med leverandørindustrien ved relevans
  • Hvordan samsvarserklæringer skal håndteres
  • Forholdet til og henvisninger til relevante standarder
  • Håndtering av installasjoner til kunder som ikke ønsker seg ombygging

Listen er ikke uttømmende. Komiteen henstilles om å kjøre så åpen prosess som mulig, dele planer, identifiserte utfordringer og alternative løsninger med omgivelsene.

Internasjonalt arbeid

Komiteen vil i utgangspunktet kun jobbe nasjonalt, men komiteens arbeid vil trolig lede frem til rene nasjonale standarder og må derfor notifiseres til CENELEC.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Bjørn Andresen

TRONDHEIM KOMMUNE

Hans Brandtun

REN AS

Eirik Eggum

NVE

Knut G. Eliassen

REN AS

Nils H. Hagness

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Eilif Hugo Hansen

NTNU

Tore Brurås Hansen

SIEMENS AS

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

NELFO

Arne Heggvik

KVÅL EL-INSTALLASJON AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Frank Huset

REJLERS ENGINEERING AS

Magne Håland

GLITRE NETT AS

Edgar Karlsen

ELMEA AS

Bjarne Klette

KLETTE ELEKTRO AS

Kristian Muri Knausgård

UNIVERSITETET I AGDER

Stein Kotheim

Rune Lid

EVINY ELSIKKERHET AS

Øystein Lindholm

BÆRUM KOMMUNE EIENDOM

Tommy Lundekvam

NEK-NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Ole Martin Nordby

BANE NOR SF

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Kristoffer Bugten Pettersen

MOSS ELEKTRO AS

Robert Samdal

Aker Solutions AS

Trond Schjerven

AFRY NORWAY AS

Johan Seljås

BANE NOR SF

Eirik Selvik

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Kjetil Solberg

DSB

Leif-Joar Stakeng

ELVIA AS

Rolf Jarle Steinstø

FAGNE AS

Grzegorz Stefanski

YARA NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utarbeidelsen av 81346-standardene

Dato
21.03.2023
IEC

Storfint besøk i Nydalen

Dato
17.02.2023

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023