Samferdsel

El og ekom er en viktig del av den norske infrastrukturen for samferdsel

Om samferdsel

Ambisiøse klimamål forutsetter en storstilt satsning på elektrifisering av transportsektoren. Dette gjelder for person- og varetransport både på sjø, land og i luften. Selv i land hvor elektrisk energi produseres ved fossilt brensel, ser man miljøfordeler ved elektrifiseringen. Det reduserer lokal forurensning og skaper rom for kostnadseffektive miljøtiltak.

Dersom man skal nå de politiske målene om å redusere belastningen på miljøet ved transport, må elektrifisering inngå som et sentralt element.

Det krever helhetlige tekniske løsninger, hvor standarder inngår som innsatsfaktorer for å få systemet som helhet til å virke sammen.

Fagområdet

NEK har flere komiteer og forum som arbeider innenfor fagområdet samferdsel. Disse fordeler seg på komiteer som arbeider med standardisering av infrastruktur som veg, bane og maritimt – men også grensesnittet mot bane, kjøretøy og fartøy.

Andre komiteer arbeider med standarder direkte på rullende materiell, kjøretøy og fartøy. Fagområdet er stort og sammensatt og inkluderer en rekke komiteer, det er også overlappende grenser mot andre fagområder.

NEK driver også Eltransportforum, som arbeider med problemstillinger for elektrifisere transportsektoren.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

NEK 600:2021/NEK TS 600:2022

Les mer

Relevante komiteer