Samferdsel

klimamål forutsetter en storstilt satsning på eldrevet transport

klimamål forutsetter en storstilt satsning på eldrevet transport

Leif Aanensen

Ambisiøse klimamål forutsetter en storstilt satsning på eldrevet transport. Dette gjelder så vel tog, buss, trikk, ferjer og bil. Selv i land hvor elektrisk energi produseres ved fossilt brensel, ser man miljøfordeler ved elektrifiseringen. Det reduserer lokal forurensning og skaper rom for kostnadseffektive miljøtiltak ved at disse kan konsentreres på et sted – der energien produseres. Videre må den politiske fremelsking av elbilen ses i sammenheng med den storstilte satsingen i Europa på fornybar energi som sol og vindkraft. I Norge er man uansett i en særstilling i det nesten 100 % av den elektriske energien vi bruker kommer fra fornybar vannkraft.

Dersom man skal nå de politiske målene om å redusere belastningen på miljøet ved transport, må elektrifisering inngå som et sentralt element. Det krever helhetlige tekniske løsninger, hvor standarder inngår som innsatsfaktorer for å få systemet som helhet til å virke sammen.

Om fagområdet

NEK har flere komiteer som arbeider innenfor feltet “eldrevet transport”. Disse fordeler seg på komiteer som arbeider med infrastruktur og grensesnittet mot kjøretøy/fartøy, mens andre arbeider med standarder på det rullende materiell og fartøy.

NEK vil spesielt trekke frem følgende komiteer som arbeider innen feltet:

Komiteer