NK 32 – Sikringer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsoppgaver

Utarbeide internasjonale standarder angående spesifikasjoner for alle typer sikringer, med det formål å bestemme:

1. Egenskapene som er avgjørende for å spesifisere betingelsene for installasjon og drift av sikringene.

2. Kravene som skal oppfylles av sikringene og testene designet for å sikre at de er i samsvar med slike krav, samt prosedyrene som skal følges for disse testene;

3. Markeringer.

Nasjonalt arbeid

NK 32s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling  av dokumenter som utarbeides av IEC TC 32 og CENELEC SR 32.

Norge er O-medlem.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 32 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområde til NK 32 inkluderer derfor arbeidsområde til IEC TC 32 og CENELEC SR 32, inkludert alle underkomiteer.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 32 og CLC SR 32.

 

Arbeidsprogram IEC TC 32     Publikasjonsliste IEC TC 32

Arbeidsprogram CLC SR 32    Publikasjonsliste CLC SR 32

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Tommy Lundekvam

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Morgan Sagmo

ABB Electrification Norway AS

Pål Skryten

ABB Electrification Norway AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022