NK 32 – Sikringer

NK 32 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 32 – Fuses

CENELEC SR 32 – Fuses

 

Medlemmer

  • Morgan Sagmo ABB Electrification Norway AS
  • Pål Skryten ABB Electrification Norway AS