NK 64 – Bygningsinstallasjoner

NK 64 er en av NEKs største komiteer og behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske lavspenningsanlegg. NK 64 forvalter blant annet normsamlingen NEK 400 som er henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområder er innen elektriske lavspenningsanlegg. Dens arbeid er dermed relevant for mange virksomheter i elektrobransjen.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende publikasjoner:

De ovennevnte publikasjonene er alle basert på IEC 60364-serien, men med enkelte tilpasninger. Komiteens medlemmer bidrar aktivt til spredning, økt forståelse og bruk av NEK 400 og de øvrige produktene.

NK 64 har en kommentargruppe som besvarer spørsmål om NEK 400. Så langt er det svart på over 600 spørsmål. Du finner disse under “spørsmål og svar” – husk å velge fanen med NEK 400.

 Komiteens internasjonale arbeid

NK 64s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides på IEC- og CENELEC-nivå i de tilsvarende internasjonale komiteene som NK 64 speiler.

NK64 Strategi

NK64 skal være et upartisk, ledende og samlende norsk fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner i bygninger og lavspenningsinstallasjoner generelt med sikte på å:

 • Samordne normer og forskrifter så langt som praktisk mulig
 • Representere NEK som norsk nasjonalkomité i IEC TC64 og CENELEC TC64; initiere og følge opp faglige oppgaver i CENELEC og IEC vedrørende TC64; initiere utgivelse og vedlikehold av relevante normer
 • Være DSBs og NEKs hørings- og tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i forhold til normer og forskrifter innenfor komitéens fagfelt.
 • Koordinere faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komitéer og andre nasjonale fora det er naturlig å samarbeide med.
 • Initiere og følge opp og eventuelt delta i utrednings- og FOU-oppgaver innenfor komiteens fagområde.
 • Ta initiativ til å bearbeide faglig dokumentasjon fra internasjonalt normarbeid og dermed gjøre det tilgjengelig for det norske fagmiljøet.
 • Initiere utarbeidelse og oppdatering av norske normer innenfor de deler av fagområdet som ikke er dekket av internasjonale normer – med preferanse for normer som bidrar til å utfylle sikkerhetskriteriene i FEL, samt bringe disse normene inn i IEC og CENELEC sammenheng.

 

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

 • Torgeir Andersen SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • Hans Olav Arnesen TRAINOR ELSIKKERHET AS
 • Åge Atterås STATSBYGG
 • Anders Back VIKEN ELSIKKERHET
 • Hans Brandtun REN AS
 • Geir Roald Bråthen SIEMENS AS
 • Dag Ivan Ekrem COWI AS
 • Bjørn Fagerli ASKER ELEKTRISKE AS
 • Birgitte Fuglum MULTICONSULT AS
 • Gunnar Gjesdal NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Jan Tore Gjøby eMobility Norway AS
 • Jostein Ween Grav DSB
 • Nils H. Hagness OBOS Prosjekt AS
 • Morten Halten-Eggen Morten Halten-Eggen
 • Eilif Hugo Hansen NTNU
 • Terje Hanssen TH ELEKTRO AS
 • Rune Haugland LOVEL AS
 • Ole Ragnar Helgen Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • Birger Hodt DRAKA NORSK KABEL AS
 • Magne Holdhus ABB AS
 • Svein Sigurd Holla ELTECO AS
 • Jørn Holtan STATENS VEGVESEN
 • Ragnar Holtan OMEGA HOLTAN AS
 • Atle Hope NEK - NORSK ELSIKKERHETSKONTROLL AS
 • Gjermund Hovde NELFO
 • Geir Vidar Johansen STATENS VEGVESEN REGION ØST
 • Peter M. Johansen MICRO MATIC NORGE AS
 • Thor Egil Johansen ENERGI NORGE
 • Robert Krahl BRAVIDA NORGE AS
 • Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Espen Masvik (Sekretær) Norsk Elektroteknisk Komite
 • Emil Meihack REJLERS ENGINEERING AS
 • Lars Myhre BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • Bjørn Myrseth DSB
 • Rune Nyheim ABB AS
 • Olav Arne Bjørnvald Olsen STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS
 • Øyvind Opdan Sykehusbygg HF
 • Arve Ryen Nexans Norway AS
 • Kjetil Strandbråten Sannan BRAVIDA
 • Eirik Selvik EIRIK SELVIK ELEKTRO
 • Jon-Steinar Sjøvik Hanstad NELFO
 • Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS
 • Kjetil Solberg DSB
 • Carl Christian Strømberg Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS
 • Bjørn Sveberg NORCONSULT AS
 • Bjørn Egil Sørensen BJØRN SÆRENSEN OPPLÆRING OG KOMPETANSE
 • Frode Sørensen DRAKA NORSK KABEL AS
 • Tor-Helge Sørensen SENJA AVFALL AS
 • Fredrik Aandal EATON ELECTRIC AS
 • André Østby STATBYGG
 • John Øye PIPELIFE NORGE AS
 • Harald Aasen AASEN CONSULT