NK 64 – Lavspenningsanlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Utarbeide internasjonale standarder:

for beskyttelse mot elektrisk støt som oppstår fra utstyr, fra installasjoner og fra systemer uten spenningsgrense;
for utforming, montering forutsigbar riktig bruk, riktig funksjon og verifisering av alle typer elektriske installasjoner ved forsyningsspenning opp til 1 kV AC. eller 1,5 kV DC., bortsett fra de installasjonene som dekkes av følgende IEC-komiteer: TC 9, TC 18, TC 44, TC 97, TC 99;
i koordinering med TC 99, vedrørende krav i tillegg til kravene i TC 99 for design, oppføring og verifisering av elektriske installasjoner av bygninger over 1 kV opp til 35 kV.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende publikasjoner:

De ovennevnte publikasjonene er alle basert på IEC 60364-serien, men med enkelte tilpasninger. Komiteens medlemmer bidrar aktivt til spredning, økt forståelse og bruk av NEK 400 og de øvrige produktene.

NK 64 har en kommentargruppe som besvarer spørsmål om NEK 400. Så langt er det svart på over 600 spørsmål. Du finner disse under “spørsmål og svar” – husk å velge fanen med NEK 400.

Internasjonalt arbeid

NK 64s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides på IEC- og CENELEC-nivå i de tilsvarende internasjonale komiteene som NK 64 speiler.

Arbeidsprogram IEC TC 64          Arbeidsprogram CLC TC 64

Publikasjonsliste IEC TC 64         Publikasjonsliste CLC TC 64

NK 64s Strategi

NK64 skal være et upartisk, ledende og samlende norsk fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner i bygninger og lavspenningsinstallasjoner generelt med sikte på å:

  • Samordne normer og forskrifter så langt som praktisk mulig
  • Representere NEK som norsk nasjonalkomité i IEC TC64 og CENELEC TC64; initiere og følge opp faglige oppgaver i CENELEC og IEC vedrørende TC64; initiere utgivelse og vedlikehold av relevante normer
  • Være DSBs og NEKs hørings- og tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i forhold til normer og forskrifter innenfor komitéens fagfelt.
  • Koordinere faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komitéer og andre nasjonale fora det er naturlig å samarbeide med.
  • Initiere og følge opp og eventuelt delta i utrednings- og FOU-oppgaver innenfor komiteens fagområde.
  • Ta initiativ til å bearbeide faglig dokumentasjon fra internasjonalt normarbeid og dermed gjøre det tilgjengelig for det norske fagmiljøet.
  • Initiere utarbeidelse og oppdatering av norske normer innenfor de deler av fagområdet som ikke er dekket av internasjonale normer – med preferanse for normer som bidrar til å utfylle sikkerhetskriteriene i FEL, samt bringe disse normene inn i IEC og CENELEC sammenheng.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Johan Peter Amb

ASKER KOMMUNE

Jørn Erik Andersen

KONSULENTTJENESTER ELEKTRO AS

Torgeir Andersen

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

Hans Olav Arnesen

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Åge Atterås

STATSBYGG

Hans Brandtun

REN AS

Marianne Brattbakk

DSB

Patrik Breiland

DATELCO AS

Geir Roald Bråthen

SIEMENS ENERGY AS

Robin Burud

COWI AS

Lars Sigurd Edvardsen

NANSEN ELEKTRO AS

Bjørn Fagerli

ASKER ELEKTRISKE AS

Birgitte Fuglum

MULTICONSULT NORGE AS

Kjetil Færaas

Z ELEKTRO AS

Gunnar Gjesdal

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Jan Tore Gjøby

NORGES AUTOMOBIL FORBUND

Jostein Ween Grav

DSB

Tor Gulbrandsen

STANGE ELEKTRISKE AS

Nils H. Hagness

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Morten Halten-Eggen

MORTEN HALTEN-EGGEN

Joachim Hasli

RAMIRENT AS

Kjell Morten Halvorsen

KMH ELEKTRO AS

Nils Magnus Hagen

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

Eilif Hugo Hansen

NTNU

Rune Haugland

LOVEL AS

Ole Ragnar Helgen

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS

Birger Hodt

DRAKA NORSK KABEL AS

Magne Holdhus

ABB AS

Svein Sigurd Holla

ELTECO AS

Ragnar Holtan

OMEGA HOLTAN AS

Atle Hope

NOELKO - NORSK ELSIKKERHETSKONTROLL AS

Gjermund Hovde

NELFO

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Geir Vidar Johansen

STATENS VEGVESEN REGION ØST

Ola Johansson

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Peter M. Johansen

MICRO MATIC NORGE AS

Thor Egil Johansen

ENERGI NORGE

Svein Roar Jonsmyr

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Edgar Karlsen

ELMEA AS

Eivind Karlsen

STATENS VEGVESEN

Michal Kjerstad

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS

Børre Dan Knutsen

ENSTO BUILDING SYSTEMS AS

Robert Krahl

DSB

Eyolf Kristiansen

AFRY CONSULT AS

Geir Ove Kulseth

EL & IT FORBUNDET

Trond Liestøl Larsen

DSB

Jostein Lille-Mæhlum

RAMBØLL NORGE AS

Thomas Lillemo

OSLOBYGG KF

Knut Erik Løberg

NORCONSULT AS

Marius Leraand

ELPRO INSTALLASJON AS

Espen Masvik

REN AS

Emil Meihack

ASPLAN VIAK AS

Jørn Rune Mikalsen

REJLERS ENGINEERING AS

Lars Myhre

BOLIGPRODUSENTENES FORENING

Bjørn Myrseth

DSB

Jan Erik Nilsen

NEXANS NORWAY AS

Jonas Nilsen

NELFO ØSTFOLD

Kjartan Nilsen

EASEE AS

Rune Nyheim

ABB AS

Olav Arne Bjørnvald Olsen

STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS

Tom Erik Olsen

GK NORGE AS

Øyvind Opdan

SYKEHUSBYGG HF

Inge Skjeggerud

SKJEGGERUD INSTALLASJON AS

Stig Skodjevåg

LYN ELEKTRO AS

John Arne Stangeland

NIRAS NORGE AS

Kjetil Strandbråten Sannan

BANESERVICE AS

Eirik Selvik

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

NELFO

Tommy Skauen

NELFO OSLO OG OMEGN

Jarle Skoftedalen

HOLTE INDUSTRI AS

Steffen Andrè Skurdal

EATON ELECTRIC AS

Kjetil Solberg

DSB

Carl Christian Strømberg

SIVILINGENIØR CARL CHRISTIAN STRØMBERG AS

Rolf Jarle Steinstø

FAGNE AS

Bjørn Sveberg

NORCONSULT AS

Andrè Sørbøe

LEDE AS

Frode Sørensen

DRAKA NORSK KABEL AS

Glenn Wersland

ZAPTEC CHARGER AS

Fredrik Aandal

SCHNEIDER ELECTRIC AS

Tone Øen

EATON AS

André Østby

STATBYGG

John Øye

PIPELIFE NORGE AS

Halvor Aas

IELEKTRO AS

Harald Aasen

AASEN CONSULT

Rune Aarnes

STATENS VEGVESEN

Trond Øines (Liason)

SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022