NK 300 – El- og ekom i samferdsel

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Foto: Torbjørn Braset

Arbeidsområder

NEK og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale om overføring av de tekniske funksjonelle kravene for el- og ekom i vegnormal N601 til en ny standard NEK 600:2021.

Samtidig har Statens vegvesen revidert N601 som er endret til en regelstyrt og funksjonell forskrift. Vegnormalen er fastsatt med hjemmel i veglova §13 og regulerer krav til kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av elektriske anlegg i veginfrastruktur.

Den nye standarden NEK 600 er utviklet som et henvisningsgrunnlag for den regelstyrte normalen N 601 etter samme modell som NEK 400 er for FEL.

Nasjonalt arbeid

Det nye regime med vegnormal N601 og NEK 600:2021 er gjeldende fra 1/1-2021. Videre vil komiteen og komitearbeidet konsentreres om standardiseringsarbeid innen el og ekom for samferdsel generelt. Det utvikles en FAQ-tjeneste og det arbeides også med en veileder til standarden. Komiteen vil fungere i synergi med flere andre komiteer og fora, blant annet NK9, NK18, NK 25/205/215, NK 44, NK64, NK69, NK301, komiteen for IOT og Landstrømsforum.

NK 300 skal være et upartisk, ledende og samlende norsk fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner og infrastruktur til elektronisk kommunikasjon i samferdsel med sikte på å:

  • Samordne normer og forskrifter så langt som praktisk mulig.
  • Være Statens vegvesens, vegeieres og NEKs hørings- og tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i forhold til normer og forskrifter innenfor komitéens fagfelt.
  • Koordinere faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komitéer og andre nasjonale fora det er naturlig å samarbeide med.
  • Initiere og følge opp og eventuelt delta i utrednings- og FOU-oppgaver innenfor komiteens fagområde.
  • Ta initiativ til å bearbeide faglig dokumentasjon fra internasjonalt normarbeid og dermed gjøre det tilgjengelig for det norske fagmiljøet.
  • Initiere utarbeidelse og oppdatering av norske normer innenfor de deler av fagområdet som ikke er dekket av internasjonale normer.

Internasjonalt arbeid

NK 300 er en norsk normkomite som tar for seg elektrifisering av veginfrastruktur, det er en nasjonal komite som ennå ikke speiler internasjonale komiteer i IEC eller CENELEC. IEC har satt sammen en System Evaluation Group for å vurdere behov for komiteer for Sustainable Transportation og NK 300 vil eventuelt bli en speilkomite av de resulterende internasjonale komiteene.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Terje Adolfsen

ING. RASMUSSEN & STRAND AS

Johannes Agerup

SIEMENS MOBILITY AS

Bjørn Andresen

TRONDHEIM KOMMUNE

Fredrik Askjer

STATENS VEGVESEN

Håvar Buan Berg

NYE VEIER AS

Espen Bjørnsen

ROXEL INFRA AS

Geir Danielsen

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Morten Danielsen

KRAFTMONTASJE AS

Stig Didriksen

SKINA AS

Helge Gilberg

VEGDIREKTORATET

Stein Devold-Haagensen

NEXANS NORWAY AS

Torstein Eide

STATENS VEGVESEN

Marius Eliassen

MOTEK AS

Kristian Elseth

LAJE INNLANDET AS

Thomas Ertresvåg

BREDENGEN AS

Jo Forren

NYE VEIER AS

Gunnar Gjesdal

NEK -NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Arne Magnar Gya

ØGLÆND SYSTEM AS

Maren Harestad

LYSE LUX AS

Einar Hauge

STATENS VEGVESEN

Vidar Hemmingsen

PRETEC AS

Torbjørn Hetlevik

VEGDIREKTORATET

Magne Holdhus

ABB AS

Anders Holte

VEGDIREKTORATET

Morten Huse

ENERGIMA UTVIKLING AS

Tor Helge Haaland

AGDER FYLKESKOMMUNE

Per Egil Iversen

STATENS VEGVESEN

Jan Harald Johansen

STATENS VEGVESEN

Geir Vidar Johansen

STATENS VEGVESEN

Svein Roar Jonsmyr

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Arne Jørgensen

VEGDIREKTORATET

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

NELFO

Marius Solem Johansen

RAMBØLL NORGE AS

Sindre Hetlevik

OTERA TRAFTEC AS

Kaare Jørgen Holmefjord

JØRGEN HOLMEFJORD AS

Tore Hjelle

EID ELEKTRO AS

Jørn Holtan

HJ KONSULENTTJENESTER

Ragnar Holtan

OMEGA HOLTAN

John Christian Haavin

STATENS VEGVESEN

Eivind Karlsen

STATENS VEGVESEN

Per-Steinar Karlsen

NYE VEIER AS

Trond E. Kristiansen

ELECTRONOVA AS

Pål-Magne Knudsen

PLATEA ELECTRIC AS

Kjetil Lauvsland

ASPLAN VIAK AS

Pål Johannes Larsen

NORCONSULT AS

Jan Olav Ljosland

SIEMENS

Asbjørn Loven

MESTA AS

Rolf Magnussen

ELEKTROSKANDIA AS

John Helge Myhre

MULTILUX AS

Morten Myrland

ABB AS

Geir Olaf Nerlien

STATENS VEGVESEN

Tore Krok Nielsen

LYSTEAM AS

Øystein Nondal

MESTA AS

Svein-Arvid Oppedal

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Frank Paulsen

VEGDIREKTORATET

Bernt Prestkvern

PQ TECH AS

Yngve Røst

VEGDIREKTORATET

Martin Sann

OTERA TRAFTEC AS

Kjetil Solberg

DSB

Henrik Strand

MULTILUX AS

Tor Arne Taraldsen

SKANSKA NORGE

Ahmet Tetik

VEGDIREKTORATET

Øystein Trulsen

NORCONSULT AS

Magne van der Geest

ONECO INFRA AS

Jan Vestergaard

TECCON NORGE AS

Fredrik Aandal

SCHNEIDER ELECTRIC AS

Rune Aarnes

VEGDIREKTORATET

John Øye

PIPELIFE NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring på NEK TS 600 Teknisk spesifikasjon og veileder til NEK 600:2021

Dato
28.06.2022
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Dato
20.05.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022