NK 300 – El- og ekom i samferdsel

Foto: Torbjørn Braset

NK 300 er en norsk normkomite som tar for seg elektrifisering av veginfrastruktur, det er en nasjonal komite som ennå ikke speiler internasjonale komiteer i IEC eller CENELEC. IEC har satt sammen en System Evaluation Group for å vurdere behov for komiteer for Sustainable Transportation og NK 300 vil eventuelt bli en speilkomite av de resulterende internasjonale komiteene.

Arbeidsområder

Norsk Elektroteknisk Komite og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale om overføring av de tekniske funksjonelle kravene for el- og ekom i vegnormal N601 til en ny standard NEK 600:2021. Samtidig har Statens vegvesen revidert N601 som er endret til en regelstyrt og funksjonell forskrift. Vegnormalen er fastsatt med hjemmel i veglova §13 og regulerer krav til kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av elektriske anlegg i veginfrastruktur. Den nye standarden NEK 600 er utviklet som et henvisningsgrunnlag for den regelstyrte normalen N 601 etter samme modell som NEK 400 er for FEL.

Det nye regime med vegnormal N601 og NEK 600:2021 er gjeldende fra 1/1-2021. Videre vil komiteen og komitearbeidet konsentreres om standardiseringsarbeid innen el og ekom for samferdsel generelt. Det utvikles en FAQ-tjeneste og det arbeides også med en veileder til standarden. Komiteen vil fungere i synergi med flere andre komiteer og fora, blant annet NK9, NK18, NK 25/205/215, NK 44, NK64, NK69, NK301, komiteen for IOT og Landstrømsforum.

NK 300 strategi

NK 300 skal være et upartisk, ledende og samlende norsk fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner og infrastruktur til elektronisk kommunikasjon i samferdsel med sikte på å:

 • Samordne normer og forskrifter så langt som praktisk mulig.
 • Være Statens vegvesens, vegeieres og NEKs hørings- og tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i forhold til normer og forskrifter innenfor komitéens fagfelt.
 • Koordinere faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komitéer og andre nasjonale fora det er naturlig å samarbeide med.
 • Initiere og følge opp og eventuelt delta i utrednings- og FOU-oppgaver innenfor komiteens fagområde.
 • Ta initiativ til å bearbeide faglig dokumentasjon fra internasjonalt normarbeid og dermed gjøre det tilgjengelig for det norske fagmiljøet.
 • Initiere utarbeidelse og oppdatering av norske normer innenfor de deler av fagområdet som ikke er dekket av internasjonale normer.

 

Gå til fagområdet Samferdsel

Medlemmer

 • Terje Adolfsen ING. RASMUSSEN & STRAND AS
 • Johannes Agerup SIEMENS MOBILITY AS
 • Farzin Amiri STATENS VEGVESEN
 • Bjørn Andresen TRONDHEIM KOMMUNE
 • Fredrik Askjer STATENS VEGVESEN
 • Espen Bjørnsen ROXEL INFRA AS
 • Geir Danielsen VIKEN FYLKESKOMMUNE
 • Morten Danielsen KRAFTMONTASJE AS
 • Stein Devold-Haagensen NEXANS NORWAY AS
 • Torstein Eide STATENS VEGVESEN
 • Marius Eliassen MOTEK AS
 • Kristian Elseth LAJE INNLANDET AS
 • Thomas Ertresvåg BREDENGEN AS
 • Jo Forren NYE VEIER AS
 • Gunnar Gjesdal NEK -NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Arne Magnar Gya ØGLÆND SYSTEM AS
 • Maren Harestad LYSE LUX AS
 • Einar Hauge STATENS VEGVESEN
 • Vidar Hemmingsen PRETEC AS
 • Torbjørn Hetlevik VEGDIREKTORATET
 • Magne Holdhus ABB AS
 • Morten Huse ENERGIMA UTVIKLING AS
 • Tor Helge Haaland AGDER FYLKESKOMMUNE
 • Per Egil Iversen STATENS VEGVESEN
 • Jan Harald Johansen STATENS VEGVESEN
 • Marius Solem Johansen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
 • Geir Vidar Johansen STATENS VEGVESEN
 • Svein Roar Jonsmyr NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Arne Jørgensen VEGDIREKTORATET
 • Jon-Steinar Sjøvik Hanstad NELFO
 • Sindre Hetlevik OTERA TRAFTEC AS
 • Kaare Jørgen Holmefjord JØRGEN HOLMEFJORD AS
 • Jørn Holtan HJ KONSULENTTJENESTER
 • Ragnar Holtan OMEGA HOLTAN
 • John Christian Haavin STATENS VEGVESEN
 • Eivind Karlsen STATENS VEGVESEN
 • Per-Steinar Karlsen NYE VEIER AS
 • Trond E. Kristiansen ELECTRONOVA AS
 • Pål-Magne Knudsen PLATEA ELECTRIC AS
 • Kjetil Lauvsland ASPLAN VIAK AS
 • Jan Olav Ljosland SIEMENS
 • Asbjørn Loven MESTA AS
 • Rolf Magnussen ELEKTROSKANDIA AS
 • Morten Myrland VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
 • Svein-Arvid Oppedal, VESTLAND FYLKESKOMMUNE
 • Bernt Prestkvern PQ TECH AS
 • Martin Sann OTERA TRAFTEC AS
 • Kjetil Solberg DSB
 • Henrik Strand MULTILUX AS
 • Tor Arne Taraldsen SKANSKA NORGE
 • Ahmet Tetik STATENS VEGVESEN
 • Øystein Trulsen NORCONSULT AS
 • Magne van der Geest ONECO INFRA AS
 • Fredrik Aandal EATON ELECTRIC AS
 • Rune Aarnes VEGDIREKTORATET
 • John Øye PIPELIFE NORGE AS