NK 300 – El- og ekom i samferdsel

Foto: Torbjørn Braset

NK 300 er en norsk normkomite som tar for seg elektrifisering av samferdselssektoren, det er en nasjonal komite som ennå ikke speiler internasjonale komiteer i IEC eller CENELEC. IEC har satt sammen en System Evaluation Group for å vurdere behov for komiteer for Sustainable Transportation og NK 300 vil eventuelt bli en speilkomite av de resulterende internasjonale komiteene.

Arbeidsområder

Norsk Elektroteknisk Komite og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale om å overføre arbeidet med de tekniske funksjonelle kravene for el- og ekom i vegnormal N601 til NEK. Normalen er fastsatt med hjemmel i veglova §13 og regulerer krav til kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av elektriske anlegg i veg infrastruktur. Det tas sikte på å utvikle en ny standard som henvisningsgrunnlag for normalen etter samme modell som NEK 400 er for FEL.

NEK har som plan å ha en ferdig utarbeidet standard allerede innen utgangen av 2020. Videre vil komiteen og komitearbeidet konsentreres om standardiseringsarbeid innen el og ekom for samferdsel generelt. Komiteen vil fungere i synergi med flere andre komiteer og fora, blant annet NK9, NK18, NK 25/205/215, NK 44, NK64, NK69, NK301, komiteen for IOT og Landstrømsforum.

NK 300 strategi

NK 300 skal være et upartisk, ledende og samlende norsk fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner og infrastruktur til elektronisk kommunikasjon i samferdsel med sikte på å:

 • Samordne normer og forskrifter så langt som praktisk mulig
 • Være Statens vegvesens, vegeieres og NEKs hørings- og tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i forhold til normer og forskrifter innenfor komitéens fagfelt.
 • Koordinere faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komitéer og andre nasjonale fora det er naturlig å samarbeide med.
 • Initiere og følge opp og eventuelt delta i utrednings- og FOU-oppgaver innenfor komiteens fagområde.
 • Ta initiativ til å bearbeide faglig dokumentasjon fra internasjonalt normarbeid og dermed gjøre det tilgjengelig for det norske fagmiljøet.

Initiere utarbeidelse og oppdatering av norske normer innenfor de deler av fagområdet som ikke er dekket av internasjonale normer.

Gå til fagområdet Samferdsel

Medlemmer

 • Terje Adolfsen ING. RASMUSSEN & STRAND AS
 • Bjørn Andresen TRONDHEIM KOMMUNE
 • Fredrik Askjer STATENS VEGVESEN
 • Geir Danielsen VIKEN FYLKESKOMMUNE
 • Morten Danielsen KRAFTMONTASJE AS
 • Stein Devold-Haagensen NEXANS NORWAY AS
 • Marius Eliassen MOTEK AS
 • Thomas Ertresvåg BREDENGEN AS
 • Jo Forren NYE VEIER AS
 • Gunnar Gjesdal NEK -NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Arne Magnar Gya ØGLÆND SYSTEM AS
 • Vidar Hemmingsen PRETEC AS
 • Torbjørn Hetlevik STATENS VEGVESEN
 • Magne Holdhus ABB AS
 • Petter Hole STATENS VEGVESEN
 • Per Egil Iversen TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
 • Jan Harald Johansen STATENS VEGVESEN
 • Geir Vidar Johansen STATENS VEGVESEN
 • Svein Roar Jonsmyr NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Jon-Steinar Sjøvik Hanstad NELFO
 • Sindre Hetlevik OTERA TRAFTEC AS
 • Kaare Jørgen Holmefjord JØRGEN HOLMEFJORD AS
 • Jørn Holtan STATENS VEGVESEN
 • Ragnar Holtan OMEGA HOLTAN
 • John Christian Haavin STATENS VEGVESEN
 • Eivind Karlsen STATENS VEGVESEN
 • Per-Steinar Karlsen NYE VEIER AS
 • Trond E. Kristiansen ELECTRONOVA AS
 • Kjetil Lauvsland ASPLAN VIAK AS
 • Jan Olav Ljosland SIEMENS
 • Asbjørn Loven MESTA AS
 • Rolf Magnussen ELEKTROSKANDIA AS
 • Morten Myrland VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
 • Bjørn Inge Oftedal REN AS
 • Martin Sann OTERA TRAFTEC AS
 • André Thomas Schau IONITY GMBH (NUF)
 • Kjetil Solberg DSB
 • Tor Arne Taraldsen SKANSKA NORGE
 • Øystein Trulsen NORCONSULT AS
 • Audun Tveiten RAMBØLL NORGE AS
 • Magne van der Geest SCANMATIC ELEKTRO AS
 • Fredrik Aandal EATON ELECTRIC AS
 • Rune Aarnes STATENS VEGVESEN
 • John Øye PIPELIFE NORGE AS