NK 300 – El- og ekom i samferdsel

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Foto: Torbjørn Braset

Arbeidsområder

NEK og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale om overføring av de tekniske funksjonelle kravene for el- og ekom i vegnormal N601 til en ny standard NEK 600:2021.

Samtidig har Statens vegvesen revidert N601 som er endret til en regelstyrt og funksjonell forskrift. Vegnormalen er fastsatt med hjemmel i veglova §13 og regulerer krav til kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av elektriske anlegg i veginfrastruktur.

Den nye standarden NEK 600 er utviklet som et henvisningsgrunnlag for den regelstyrte normalen N601 etter samme modell som NEK 400 er for FEL.

Nasjonalt arbeid

Det nye regime med vegnormal N601 og NEK 600:2021 er gjeldende fra 1/1-2021. Videre vil komiteen og komitearbeidet konsentreres om standardiseringsarbeid innen el og ekom for samferdsel generelt. Det utvikles en FAQ-tjeneste og det arbeides også med en veileder til standarden. Komiteen vil fungere i synergi med flere andre komiteer og fora, blant annet NK9, NK18, NK 25/205/215, NK 44, NK64, NK69, NK301, komiteen for IOT og Landstrømsforum.

NK 300 skal være et upartisk, ledende og samlende norsk fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner og infrastruktur til elektronisk kommunikasjon i samferdsel med sikte på å:

  • Samordne standarder og forskrifter så langt som praktisk mulig.
  • Være Statens vegvesens, vegeieres og NEKs hørings- og tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i forhold til standarder og forskrifter innenfor komitéens fagfelt.
  • Koordinere faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komitéer og andre nasjonale fora det er naturlig å samarbeide med.
  • Initiere og følge opp og eventuelt delta i utrednings- og FOU-oppgaver innenfor komiteens fagområde.
  • Ta initiativ til å bearbeide faglig dokumentasjon fra internasjonalt standardiseringsarbeid og dermed gjøre det tilgjengelig for det norske fagmiljøet.
  • Initiere utarbeidelse og oppdatering av norske standarder innenfor de deler av fagområdet som ikke er dekket av internasjonale standarder.

Internasjonalt arbeid

NK 300 er en norsk standardiseringskomite som tar for seg elektrifisering av veginfrastruktur, det er en nasjonal komite som ennå ikke speiler internasjonale komiteer i IEC eller CENELEC.

IEC har satt sammen en System Evaluation Group for å vurdere behov for komiteer for Sustainable Transportation og NK 300 vil eventuelt bli en speilkomite av de resulterende internasjonale komiteene.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Terje Adolfsen

ING. RASMUSSEN & STRAND AS

Johannes Agerup

SIEMENS MOBILITY AS

Dani Andersen

NORTRONIC AS

Jørn Erik Andersen

KONSULENTTJENESTER ELEKTRO AS

Bjørn Andresen

TRONDHEIM KOMMUNE

Tor Tybring Aralt

MULTICONSULT NORGE AS

Fredrik Askjer

STATENS VEGVESEN

Alf-Børge Bonsaksen

NYE VEIER AS

Geir Danielsen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Morten Danielsen

KRAFTMONTASJE AS

Stig Didriksen

IMPLENIA NORGE AS

Roger Engan

STATENS VEGVESEN

Dag Asbjørn Eriksen

TRAFTEC AS

Helge Gilberg

VEGDIREKTORATET

Stein Devold-Haagensen

NEXANS NORWAY AS

Kristian Elseth

LAJE AS

Thomas Ertresvåg

BREDENGEN AS

Martin Larsen Fagervold

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Kristoffer Fløgstad

NORTRONIC AS

Gunnar Gjesdal (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Arne Magnar Gya

ØGLÆND SYSTEM AS

Einar Hauge

STATENS VEGVESEN

Tom Hellebø

SWECO NORGE AS

Vidar Hemmingsen

PRETEC AS

Torbjørn Hetlevik

VEGDIREKTORATET

Magne Holdhus

ABB AS

Anders Holte

VEGDIREKTORATET

Morten Huse

ENERGIMA UTVIKLING AS

Per Egil Iversen

STATENS VEGVESEN

Jan Harald Johansen

STATENS VEGVESEN

Geir Vidar Johansen

STATENS VEGVESEN

Svein Roar Jonsmyr

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Arne Jørgensen

VEGDIREKTORATET

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

NELFO

Kaare Jørgen Holmefjord

HOLMEFJORD AS

Tore Hjelle

EID ELEKTRO AS

Ragnar Holtan

OMEGA HOLTAN

John Christian Haavin

STATENS VEGVESEN

Eivind Karlsen

STATENS VEGVESEN

Per-Steinar Karlsen

IMPLENIA NORGE AS

Trond Petter Kleven

SAFEROAD TRAFFIC AS

David Kraft

STATENS VEGVESEN

Trond E. Kristiansen

ELECTRONOVA AS

Pål-Magne Knudsen

PLATEA ELECTRIC AS

Pål Johannes Larsen

NORCONSULT AS

Ole Christian Lorentsen

MESTA AS

Rolf Magnussen

ELEKTROSKANDIA AS

John Helge Myhre

SITECO NORWAY AS

Geir Olaf Nerlien

STATENS VEGVESEN

Tore Krok Nielsen

LYSTEAM AS

Øystein Nondal

MESTA AS

Svein-Arvid Oppedal

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Jan Inge Ostnes

KRAFTMONTASJE AS

Frank Paulsen

VEGDIREKTORATET

Bernt Prestkvern

PQ TECH AS

Sturle Rode Rio

MESTA AS

Kristine Robberstad

LYSE LUX AS

Joakim Rokseth

NYE VEIER AS

Yngve Røst

VEGDIREKTORATET

Kjetil Sandem

Trafsys AS

Martin Sann

OTERA TRAFTEC AS

Morten Svartor

NYE VEIER AS

Leif Arne Stadheim

STATENS VEGVESEN

Henrik Strand

MULTILUX AS

Jan Stian Tafjord

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Tor Arne Taraldsen

SKANSKA NORGE

Anders Taranger

STATENS VEGVESEN

Øystein Trulsen

NORCONSULT AS

Magne van der Geest

ONECO INFRA AS

Jan Vestergaard

TECCON NORGE AS

Jone Vold

TEKNISK BUREAU AS

Fredrik Aandal

SCHNEIDER ELECTRIC AS

Rune Aarnes

VEGDIREKTORATET

Daniel Aasbak

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

John Øye

PIPELIFE NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023