NK 14 – Transformatorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Utendørs transformator
Foto: IEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for transformatorer og tilhørende utstyr for de fleste typer transformatorer over 1 kV. Komiteen dekker et bredt område og utarbeider tekniske krav til spesifikasjon, produksjon og testing av transformatorer.

NK 14 samarbeider med NK 96 – ‘Små krafttransformatorer og reaktorer og spesielle transformatorer og reaktorer’, slik at det ikke blir overlapp i hvilke transformatorer og tilhørende utstyr som dekkes av respektive komiteer.

Nasjonalt arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 14 er sammensatt av eksperter fra bransjen i Norge.

Internasjonalt arbeid

NK 14s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

NK 14 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 14 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

Arbeidsprogram IEC TC 14         Arbeidsprogram CENELEC TC 14

Publikasjonsliste IEC TC 14        Publikasjonsliste CENELEC TC 14

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Snorre Frydenlund

EQUINOR

Nemanja Grubor

STATNETT SF

Magnus Johansson

REN AS

Frode Johnsen

STATNETT SF

Asgeir Mjelve

ELVIA AS

Kyrre Søholt

MØRE TRAFO AS

Arnt Tødenes

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023