NK 14 – Transformatorer

Utendørs transformator
Foto: IEC

NK 14 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til transformatorer.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for transformatorer og tilhørende utstyr for de fleste typer transformatorer over 1 kV. Komiteen dekker et bredt område og utarbeider tekniske krav til spesifikasjon, produksjon og testing av transformatorer.

NK 14 samarbeider med NK 96 – ‘Små krafttransformatorer og reaktorer og spesielle transformatorer og reaktorer’, slik at det ikke blir overlapp i hvilke transformatorer og tilhørende utstyr som dekkes av respektive komiteer.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 14 er sammensatt av kompetente fagfolk fra bransjen i Norge.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 14s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

NK 14 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 14 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

Arbeidsprogram IEC TC 14         Arbeidsprogram CENELEC TC 14

Publikasjonsliste IEC TC 14        Publikasjonsliste CENELEC TC 14

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

  • Geir Morten Bjørgvik STATNETT SF
  • Snorre Frydenlund EQUINOR
  • Olav Hårstad TENSIO TS AS
  • Magnus Johansson REN AS
  • Kårstein Longva MØRE TRAFO AS
  • Espen Masvik NEK
  • Bjørn Inge Oftedal REN AS
  • John B. Sund ABB AS
  • Dejan Susa STATNETT SF
  • Arnt Tødenes ABB POWER GRIDS NORWAY AS