NK 14 – Transformatorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Utendørs transformator
Foto: IEC

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for transformatorer og tilhørende utstyr for de fleste typer transformatorer over 1 kV. Komiteen dekker et bredt område og utarbeider tekniske krav til spesifikasjon, produksjon og testing av transformatorer.

NK 14 samarbeider med NK 96 – ‘Små krafttransformatorer og reaktorer og spesielle transformatorer og reaktorer’, slik at det ikke blir overlapp i hvilke transformatorer og tilhørende utstyr som dekkes av respektive komiteer.

Nasjonalt arbeid

Komiteen har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

NK 14 er sammensatt av eksperter fra bransjen i Norge.

Internasjonalt arbeid

NK 14s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

NK 14 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 14 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 14 og CENELEC TC 14.

Arbeidsprogram IEC TC 14         Arbeidsprogram CENELEC TC 14

Publikasjonsliste IEC TC 14        Publikasjonsliste CENELEC TC 14

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Geir Morten Bjørgvik

STATNETT SF

Krsitin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Snorre Frydenlund

EQUINOR

Nemanja Grubor

STATNETT SF

Olav Hårstad

TENSIO TS AS

Magnus Johansson

REN AS

Frode Johnsen

STATNETT SF

Dejan Susa

STATNETT SF

Kyrre Søholt

MØRE TRAFO AS

Arnt Tødenes

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard 81346, hva og hvorfor?

Dato
21.03.2023
IEC

Storfint besøk i Nydalen

Dato
17.02.2023

Nye standarder for cybersikkert radioutstyr i Europa

Dato
31.01.2023