NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Flytende væsker
Foto: Adobe stock

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med væsker og gasser med isolerende egenskaper, slik som papir, olje og plaststoffer.

Nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonale arbeid

NK 10s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 10.

NK 10 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 10 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 10.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10.

Arbeidsprogram IEC TC 10   Arbeidsprogram CENELEC RC 10

Publikasjonsliste IEC TC 10   Publikasjonsliste CENELEC RC 10

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Anne-Marie Dale

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Chadia El Kadi

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Annie Heieren

STATNETT

Lars Lundgaard

SINTEF ENERGI AS

Steinar Viggo Ouren

NEXANS NORWAY AS

Nenad M Stjepanovic

TJ H2B ANALYTICAL SERVISES SCANDINAVIA AS

Dejan Susa

STATNETT

Geir Vårdal

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Dato
14.12.2022