NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Flytende væsker
Foto: Adobe stock

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med væsker og gasser med isolerende egenskaper, slik som papir, olje og plaststoffer.

Nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonale arbeid

NK 10s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 10.

NK 10 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 10 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 10.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10.

Arbeidsprogram IEC TC 10   Arbeidsprogram CENELEC RC 10

Publikasjonsliste IEC TC 10   Publikasjonsliste CENELEC RC 10

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Anne-Marie Dale

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Chadia El Kadi

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Annie Heieren

STATNETT

Lars Lundgaard

SINTEF ENERGI AS

Steinar Viggo Ouren

NEXANS NORWAY AS

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Nenad M Stjepanovic

TJ H2B ANALYTICAL SERVISES SCANDINAVIA AS

Dejan Susa

STATNETT

Geir Vårdal

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023

Erstatning ved avhending går gjennom taket!

Dato
05.06.2023