NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Flytende væsker
Foto: Adobe stock

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med væsker og gasser med isolerende egenskaper, slik som ulike typer mineraloljer og estere.

Komiteen arbeidsområde dekker også standarder for isolergasser som SF6 og alternative gasser som erstatter SF6.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Vi publiserte i 2009 en nasjonal standard for Isoleroljer i kabelanlegg – NEK 240-2. Denne er under revisjon.

Komiteen har god kontakt med den norske Brukergruppen for kraft og industritransformatorer.

Internasjonale arbeid

NK 10s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 10.

NK 10 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 10 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 10.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10.

Arbeidsprogram IEC TC 10   Arbeidsprogram CENELEC RC 10

Publikasjonsliste IEC TC 10   Publikasjonsliste CENELEC RC 10

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Harald Børnes

SWECO NORGE AS

Anne-Marie Dale

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Chadia El Kadi

HITACHI ENERGY NORWAY AS

Annie Heieren

STATNETT

Lars Lundgaard

SINTEF ENERGI AS

Inge Madshaven

SINTEF ENERGI AS

Rodrigo Muniz

STATKRAFT ENERGI AS

Steinar Viggo Ouren

NEXANS NORWAY AS

Lars Jakob Paulsen (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Nenad M Stjepanovic

TJ H2B ANALYTICAL SERVISES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023