NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

Flytende væsker

NK 10 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med væsker og gasser med isolerende egenskaper, slik som papir, olje og plaststoffer..

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 10s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 10.

NK 10 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 10 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 10.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10.

Arbeidsprogram IEC TC 10   Arbeidsprogram CENELEC RC 10

Publikasjonsliste IEC TC 10   Publikasjonsliste CENELEC RC 10

 

Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner

Medlemmer

  • Anne-Marie Dale HITACHI ABB POWER GRIDS AS
  • Chadia El Kadi ABB POWER GRIDS NORWAY AS
  • Annie Heieren STATNETT
  • Lars Lundgaard SINTEF ENERGI AS
  • Steinar Viggo Ouren NEXANS NORWAY AS
  • Nenad M Stjepanovic TJ H2B ANALYTICAL SERVISES SCANDINAVIA AS
  • Dejan Susa STATNETT
  • Geir Vårdal SIRA KVINA KRAFTSELSKAP