NK 85 – Måleutstyr for elektromagnetiske størrelser

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Måleutstyr

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til å utarbeide internasjonale standarder for utstyr, systemer og metoder som brukes innen feltene måling, test, gjentatte tester, overvåking, evaluering, generering og analyse av steady state og dynamiske (inkludert midlertidige og transienter) elektriske og elektromagnetiske størrelser, samt deres kalibratorer.

Slikt utstyr inkluderer enheter for testing av sikkerheten til kraftdistribusjonssystemer og tilkoblet utstyr, enheter for overvåking av kraftdistribusjonssystemene, elektriske måletransdusere, signalgeneratorer, opptakere sammen med tilbehør.

MERK: Produktsikkerhetsaspekter dekkes av TC 66.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 85 – Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

CLC/TC 85X  – Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023