NK 85 – Måleutstyr for elektromagnetiske størrelser

NK 85 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

 

Arbeidsområde IEC TC 85 – Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities