EKOM

Fiber

Fiber

Nexans

Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

Dette gjelder alle typer tjenester enten det er det offentlige og private næringslivet, privatpersoner eller ulike underholdningstilbud.

Om fagområdet

Bruken av underholdningstjenester, interaktive spill, økt datatrafikk på internett øker også behovet for stadig høyere båndbredde og kapasitetskrav. Dette har medført at det i dag planlegges og bygges omfattende fiberoptisk infrastruktur som skal kunne håndtere alle typer tjenester som TV, alarm, styring og overvåking av bygg, telefon og internett.

Ikke bare eksternt men også internt i bygg vil behovet for kapasitet øke. Med kapasitet menes også kvalitet. Et alvorlig eksempel på dette er når f.eks naturkatastrofer inntreffer og man ser viktigheten av et velfungerende kommunikasjonsnett.  Hva er konsekvensene når du kommer på arbeidet og verken internett eller epost fungerer?

For at det skal planlegges og bygges kvalitetsriktige EKOM-nett er det viktig at gjeldende internasjonale og nasjonal standarder utvikles og følges. NEK har i komiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr utviklet NEK 700 som er en normsamling som setter bestemmelse for dette. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som er det offentlige forvaltningsorganet for EKOM-nett henviser også til normene i NEK 700 i sine forskrifter.

NEK forvalter også NEK TR 750:2015 “Fiberoptisk aksess til bruker: En veiledning for å etablere FTTx–nett” som er tatt frem for å sikrer en enhetlig struktur og som er med på å høyne kvalitetsnivået og levetiden på bredbåndstrukturen i Norge, gjennom komiteen NK 86 – Fiberoptikk.

Nyeste tilskudd i EKOM porteføljen er satsningsområdet IoT – Internet of Things, eller på godt norsk tingenes internett. Her har NEK nylig opprettet en ny komite NK JTC 1/SC 41 – Tingenes internett – Internet of Things som skal jobbe inn mot ISO og IEC sin Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1/SC 41.

 

Komiteer