EKOM

EKOM betyr all form for elektronisk kommunikasjon

Foto: Adobe Stock

Om EKOM

Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

Dette gjelder alle typer tjenester enten det er det offentlige og private næringslivet, privatpersoner eller ulike underholdningstilbud.

Bruken av underholdningstjenester, interaktive spill, økt datatrafikk på internett øker også behovet for stadig høyere båndbredde og kapasitetskrav. Dette har medført at det i dag planlegges og bygges omfattende fiberoptisk infrastruktur som skal kunne håndtere alle typer tjenester som TV, alarm, styring og overvåking av bygg, telefon og internett.

Fagområdet

I planlegging og bygging av kvalitetsriktige EKOM-nett er det viktig at gjeldende internasjonale og nasjonale standarder utvikles og følges.

NEKs komite NK 215 – Sammenkobling av IT-utstyr, har utviklet standardsamlingen NEK 700 som setter kravene til dette. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) henviser til standardsamlingen i sine forskrifter.

NEK har utviklet NEK TR 750:2023 “Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere: En veiledning i etablering av FTTx-nett” gjennom komiteen NK 86 – Fiberoptikk.

Komiteen NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things jobber inn mot ISO og IEC sin Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1/SC 41, og ivaretar norske interesser på fagfeltet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

EKOM-forskriften stiller krav til installatøren

Dato
21.03.2023

3 tips for økt cybersikkerhet

Dato
20.03.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer