Havvindforum

Et forum for energiproduksjon til havs

Vindturbiner til havs

Utenfor kysten vår er det store uutnyttede vindkraftressurser, og regjeringen har vedtatt en omfattende satsning på havvind.

På de allerede åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er det antatt at produksjonen vil kunne forsyne en million husstander med fornybar energi fra vindturbiner til havs.

Det teknologiske kappløpet for flytende havvind er i gang, og norsk næringsliv må være med på utviklingen.

NEK ønsker å tilrettelegge for samhandling og erfaringsutveksling på området, og etablerer derfor Havvindforum.  

Havvindforum

NEKs Havvindforum skal fungere som en paraplyorganisasjon for tekniske komiteer og eksterne aktører med interesse for havvind.

Målet er å styrke samhandling, kommunikasjon og koordinering av tverrfaglige prosjekter, både i og utenfor NEKs nettverk.

Havvindforum vil ha deltagere fra myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, leverandører, konsulenter, brukere og andre markedsaktører. 

Medlemskapet i Havvindforum er gratis.

Forumet er under utvikling.
Interesse for medlemskap i forumet kan inntil videre rettes til prosjektleder i NEK Jan Sølve Stømer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviterte komiteer:

NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonsystemer

NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 18 – Skip og offshore

NK 20 – Elektriske kabler

NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystem

NK 81 – Lynvernanlegg

NK 88 – Vindkraftverk

NK 99 – Høyspenningsanlegg

NK 105 – Brennselceller

NK 115 – Likespenningsoverføringer over 100 kV