Havvindforum

Et forum for havvind

Vindturbiner til havs

Utenfor kysten vår er det store, uutnyttede vindkraftressurser. Regjeringen har vedtatt en tydelig satsning som legger opp til at det innen 2040 skal være om lag 1500 vindturbiner i drift i havområdene utenfor Norge. Bare på de allerede åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er det antatt at produksjonen vil kunne forsyne en million husstander med fornybar elektrisitet fra vindturbiner til havs.

Bunnfast havvind er en moden og konkurransedyktig teknologi, mens flytende havvind per dags dato har 5 ganger så store kostnader. Det teknologiske kappløpet er i gang, og norsk næringsliv må være med på utviklingen. NEK ønsker å tilrettelegge for samhandling og erfaringsutveksling på området, og etablerer derfor Havvindforum.  

Havvindsforum

NEKs Havvindforum skal fungere som paraplyorganisasjon for tekniske komiteer med ansvarsområde relevant for offshore vindkraft, og for eksterne aktører som ser fordelene med bruk av standarder under innføring av ny teknologi.

Målet er å styrke samhandling, kommunikasjon og koordinering av tverrfaglige prosjekter, både i og utenfor NEKs nettverk. NEK etterstreber en solid miks av deltagere fra myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, konsulenter, brukere og andre markedsaktører. 

Medlemskap er gratis. 

Konstituerende møte i Havvindforum er planlagt 13. september 2022. Deltagelse på møtet er uforpliktende, og passer godt for dere som er nysgjerrige på hva forumet er tenkt å jobbe med. 

Påmelding kommer senere. 

Forumet er under utvikling. Konstituerende møte er planlagt 13. september 2022. 

Interesse for medlemskap i forumet kan inntil videre rettes til fagsjef for fornybar energi i NEK Kristin Fagerli på kristin.fagerli@nek.no 

Mandat for forumet, samt forumsleder kommer.