Havvindforum

Et forum for havvind

Vindturbiner til havs

Utenfor kysten vår er det store, uutnyttede vindkraftressurser. Regjeringen har vedtatt en tydelig satsning som legger opp til at det innen 2040 skal være om lag 1500 vindturbiner i drift i havområdene utenfor Norge. Bare på de allerede åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er det antatt at produksjonen vil kunne forsyne en million husstander med fornybar elektrisitet fra vindturbiner til havs.

Bunnfast havvind er en moden og konkurransedyktig teknologi, mens flytende havvind per dags dato har 5 ganger så store kostnader. Det teknologiske kappløpet er i gang, og norsk næringsliv må være med på utviklingen. NEK ønsker å tilrettelegge for samhandling og erfaringsutveksling på området, og etablerer derfor Havvindforum.  

Havvindsforum

NEKs Havvindforum skal fungere som paraplyorganisasjon for tekniske komiteer med ansvarsområde relevant for offshore vindkraft, og for eksterne aktører som ser fordelene med bruk av standarder under innføring av ny teknologi.

Målet er å styrke samhandling, kommunikasjon og koordinering av tverrfaglige prosjekter, både i og utenfor NEKs nettverk. NEK etterstreber en solid miks av deltagere fra myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, konsulenter, brukere og andre markedsaktører. 

Medlemskap er gratis. 

Konstituerende møte i Havvindforum er planlagt 13. september 2022 kl 09.00-11.30. Deltagelse på møtet er uforpliktende, og passer godt for dere som er nysgjerrige på hva forumet er tenkt å jobbe med. 

Påmelding på epost til Kristin Fagerli.

Informasjonsmøte før øvrige interessenter er planlagt midt i oktober.

Forumet er under utvikling. Konstituerende møte er planlagt 13. september 2022. 

Interesse for medlemskap i forumet kan inntil videre rettes til fagsjef for fornybar energi i NEK Kristin Fagerli

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviterte komiteer:

NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonsystemer

NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 18 – Skip og offshore

NK 20 – Elektriske kabler

NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystem

NK 81 – Lynvernanlegg

NK 88 – Vindkraftverk

NK 99 – Høyspenningsanlegg

NK 105 – Brennselceller

NK 115 – Likespenningsoverføringer over 100 kV

 

Mandat for forumet og forumsleder kommer etter konstituerende møte.