NK 42 – Høyspennings prøveteknikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteens arbeide er å håndtere høyspennings- og høystrømstestteknikker og utarbeide internasjonale standarder for ulike typer tester som hører til disse som høyspent AC, DC og impulstester og høystrømstester.

Nasjonalt arbeid

Komiteens arbeidsoppgaver er innen høyspennings prøveteknikk.

NK 42 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Internasjonalt arbeid

NK 42 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 42 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Arbeidsprogram IEC TC 42         Arbeidsprogram CLC SR 42

Publikasjonsliste IEC TC 42        Publikasjonsliste CLCSR 42

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Bjørn Lie

NEXANS NORWAY AS

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNSIK KOMITE

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022