NK 42 – Høyspennings prøveteknikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteens arbeide er å håndtere høyspennings- og høystrømstestteknikker og utarbeide internasjonale standarder for ulike typer tester som hører til disse som høyspent AC, DC og impulstester og høystrømstester.

Nasjonalt arbeid

Komiteens arbeidsoppgaver er innen høyspennings prøveteknikk.

NK 42 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Internasjonalt arbeid

NK 42 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 42 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Arbeidsprogram IEC TC 42         Arbeidsprogram CLC SR 42

Publikasjonsliste IEC TC 42        Publikasjonsliste CLCSR 42

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Bjørn Lie

NEXANS NORWAY AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023