NK 42 – Høyspennings prøveteknikk

NK 42 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er innen høyspennings prøveteknikk.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 42 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

NK 42 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 42 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 42 og CENELEC SR 42.

Arbeidsprogram IEC TC 42         Arbeidsprogram CENELEC SR 42

Publikasjonsliste IEC TC 42        Publikasjonsliste CENELEC SR 42

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

 

Medlemmer

  • Bjørn Lie Nexans Norway AS