NK 128 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeid under spenning
Foto: NEK

Arbeidsområder

Komiteen vil få ansvar for speiling av standardiseringsarbeidet med sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg arbeide som skjer på Europeisk og internasjonalt plan.

Den nye komiteens hovedanliggende vil derfor være å speile arbeidet i BTTF62-3 med EN 50110-serien og PC 128 i IEC.

Nasjonalt arbeid

Myndighetene har lenge vist til NEK EN 50110-1 som metode for oppfyllelse av forskriftens krav. Standarden gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg. Standarden omhandler sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade. Komiteens arbeid er nært knyttet opp til forskrift om arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Internasjonalt arbeid

Speiling av arbeidet på europeisk plan har så langt skjedd på «ad-hoc»-basis, ved at deltakere i det internasjonale arbeidet har dannet uformelle grupper når revisjonsarbeid har pågått. NEK mener at den sentrale rollen NEK EN 50110 har fått i bransjen tilsier at det bør etableres et formalisert miljø – en normkomite.

NK 128 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

NK 128 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 128 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

Arbeidsprogram IEC PC 128   Arbeidsprogram CLC BTTF 62-3

Publikasjonsliste IEC PC 128   Publikasjonsliste CLC BTTF 62-3

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Anders Back

BANE NOR SF

Trond Bergan

STATKRAFT ENERGI AS

Morten Bleken

OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT

Bjørnar F. Brattbakk

Ruben Andreas Bøhn

GLITRE NETT AS

Kai Christoffersen

IT FORBUNDET

Knut Eriksen

EVAN-JONES INTERNATIONAL NORWAY AS

Erik Helgedagsrud

NELFO

Ragnvald Antonio Helland

SIEMENS ENERGY AS

Cato Hilsen

Å ENERGI VANNKRAFT AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Gunnar Huynh

MELBYE SKANDINAVIA NORGE AS

Jan Erik Johansen

ABMAS ELEKTRO AS

Julie Johansen

STATSBYGG

Robert Krahl

DSB

Kjetil J. Lande

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Knut Lassemo

STATNETT SF

Egil Bjarne Lingjerde

MESTA AS

Tommy Lundekvam

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Bård Nilsen

EQUINOR ASA

Martin Samset (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Stig Skodjevåg

LYN ELEKTRO AS

Rolf Jarle Steinstø

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Eirik Remo

NELFO

Mona Tunestveit Skår

BKK AS

Kai Solum

RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS (REN)

Ole Petter Sørensen

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024