Tilbake til nek.no

Fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap 2023

Er du interessert i å få vite mer?

Registrer deg her

Meld deg på vårt gratis webinar 7. desember

Kraftforsyning er kritisk for at Forsvaret og de andre beredskapsaktørene skal kunne utøve sitt ansvar i samfunnet. I de senere årene har det blitt stadig tydeligere at forsyningssikkerheten er sårbar som følge av sikkerhetssituasjonen i Europa og klimaendringer. Og for at Norge skal oppfylle klima- og miljømålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål må alle bidra. Strategier og løsninger må være robuste slik at beredskapsaktørene kan opprettholde og øke sin operative evne.

Hvordan vil endringene vi ser rundt oss påvirke fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap?

Fagsjef forsvar og beredskap, NEK
Kristoffer Gjertsen
 • Bakgrunn for arrangementet
 • Program
 • Kort om NEK
 • NK 500 Forsvar og Beredskap
 • NEK 801:2024 Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap – Mobile enheter

 

Mona Nordhammer Sæther, Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell
Mona Nordhammer Sæther
 • Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi
 • Hvordan påvirker dette oppdragsgiver og leverandør ved anskaffelser?

Knut Karlsen, Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell
Knut Karlsen
 • Hvordan løser Forsvaret behovet for kraftforsyning og elektrisk infrastruktur i mobile løsninger?
 • Eksempel på et leirkonsept

Karina Barnholt Klepper, Forsvarets ForskningsInstitutt
Forsvarets ForskningsInstitutt
Karina Barnholt Klepper
 • Hvilke følger kan utviklingen i energisystemet få for samfunnet?
 • Hvordan påvirker denne utviklingen totalforsvaret?
 • Hvilken betydning kan dette få for Forsvaret?
 • Eksempler på fornybare satsninger hos Forsvaret

Camp Supply International
Stig Harald Teie Andersen
 • Hvordan tenker leverandørindustrien rundt forsyningssikkerhet, autonomi og bærekraft i sine løsninger?
 • Eksempler på prosjekter/ løsninger

Fagsjef forsvar og beredskap, NEK
Kristoffer Gjertsen

Registrering

Dato
07.12.2023 fra 12:00 til 14:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.