Tilbake til nek.no

Elkontrollkonferansen 2020

Elkontrollkonferansen er utsatt til høsten 2020 på grunn av Korona virus

Ny dato vil publiseres snart

Elkontroll

NEK inviterer i samarbeid med Finans Norge til Elkontrollkonferansen 2020

Dato: Kommer senere Adresse: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen  Pris: Kr 2.500,- pr. dag. Om du deltar begge dager betaler du kr 5.000,-, som inkluderer middag.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.FinansNorge logo

Hotell Raddison Blue, Gardermoen

Hotell Raddison Blue, Gardermoen

Tid og sted

Dato: 28. – 29. april 2020
Adresse: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen

Veibeskrivelse

Konferanseavgift

Pris: Kr 2.500,- pr. dag. Om du deltar begge dager betaler du kr 4.000,-. Ønsker du overnatting og delta på middagen 28. april er totalprisen kr 5.000,-. Prisene er ex. mva.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Denne konferansen vil være nyttig for alle som arbeider innenfor el-installasjon, el-kontroll, el-takst, forsikringsbransjen, eiendomsbesittere, boligbyggelag, landbruk, myndigheter, eiendomsformidling og leverandører.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Espen Masvik espen.masvik@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Elkontroll

Elkontroll

Kort om seminaret

Elkontroll blir et stadig viktigere hjelpemiddel for å heve standarden på el-anlegg i både landbruk, næring og i husholdningene.  Gjennom statistikkene ser vi at arbeidet bærer frukter og antallet branner forårsaket av elektrisitet går stadig nedover. For å opprettholde de gode resultatene er kontinuerlig arbeid for å avdekke mangler avgjørende.

Under Elkontrollkonferansen 2020 vil deltakerne bli presentert for et omfattende og tidsaktuelt program. Programmet tar sikte på å belyse både dagens sentrale problemstillinger og de vi ser i fremtiden med inntoget av ny teknologi. El-installasjoner blir stadig mer omfattende og avanserte, samtidig øker også sårbarheten. El-kontrollørens rolle blir viktigere, men samtidig også mer kompleks. Det er vårt mål at deltakerne på konferansen kan dra hjem med både ny kunnskap, nye bekjentskap og en dypere forståelse av den viktige rollen man har.

En arena hvor faglig nettverk bygges

For mange er det faglige nettverket av like stor betydning som det faglige programmet. På våre konferanser vil du treffe mange kjente og kanskje noen nye bekjentskaper. Under årets konferanse kan du forvente å treffe mange av de viktigste aktørene som myndigheter, forsikringsbransjen, sertifiseringsorganene, NEK (standardiseringsorganene), interesseorganisasjoner og ikke minst kolleger som kan dele erfaringer.

Ikke bare fag

En konferanse består ikke bare av det faglig. Vi har derfor lagt stor vekt på bevertningen. Uansett om du deltar en dag, to dager eller på middag skal du få en god kulinarisk opplevelse både til lunsj, middag og pauser.