Tilbake til nek.no

NEKs nye Eltakst-norm (NEK 405-20) Lanseringsseminar

3. oktober 2019

Elkontroll

“NEK inviterer til lansering av ny norm for eltakseringsbransjen.”

Espen Masvik
Espen Masvik, NEK

Gard Bonner, DSB
Gard Bonner, DSB

DSBs kvalifikasjonskrav. Et fundamentalt krav i NEK 405 – serien er DSBs minstekrav til kompetanse i forskrift om elektrovirksomheter og kvalifikasjoner (fek).

Hva ligger i kravet i fek §9 til den som skal utføre og være faglig ansvarlig for kontroll? Kravet i avhendingsloven om å dokumentere tilstand, krever det faglighet iht. fek?

Helge Topp, DSB
Helge Topp

Ny norm for Eltakst fra NEK NK219. Komiteleder Helge Topp presenterer normens krav til kompetanse, metodikk, rapportering og etiske retningslinjer for dem som skal utøve skadetakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering av elektriske anlegg.

Her kan ligge gode forretningsmuligheter i et potensielt stort marked.

Gry Momrak Hedberg, DNV GL
Gry Momrak Hedberg, DNV GL

Personellsertifisering gir kunnskap, kvalitet og trygghet. Hovedprinsippene for personellsertifisering og sertifiserings-organenes rolle beskrives.

Spesielt omtales arbeidet med ny eksamen og sertifiseringsordning for eltakstpersonell. Prinsippene for nytt klageorgan beskrives.

Kristoffer Polak, Standard Norge
Kristoffer Polak, Standard Norge

NS 3600:2018 – Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Hva ligger i en forenklet vurdering av elektriske anlegg etter NS 3600?

Kan en slik forenklet vurdering av det elektriske anlegget ivareta intensjonene i ny avhendingslov? Er NS 3600 tatt i bruk i markedet?

Ketil Krohn Venaas, Advokatfirmaet Storløkken as
Ketil Krohn Venås, Advokatfirmaet SGB Storløkken A

Konfliktnivået kan til dels bli høyt i saker knyttet til skade og salg av eiendom. Mange saker gjelder også elektriske anlegg. Mange saker ender med forlik, men også en del saker belaster rettsapparatet. Vi kan nå ikke lenger selge en bolig “som den er”.

Hensikten med å endre avhendingsloven var å dokumentere tilstanden på boligen og å redusere konfliktnivået i avhendingsaker.

Hvordan vil endringene påvirke eltaksrbransjen?

Oddmund Bleie og Øyvind Røraas, If
Oddmund Bleie og Øyvind Røraas, If Skadeforsikring

Her vil vi få detaljert innsikt i hvordan vi jobber med regress mot den eller de som ikke følger gjeldene regelverk og som således kan tenkes å kunne holdes ansvarlig for en skade.

Gjennom eksempler vil vi få høre hvordan forsikringsselskapene vurderer årsakssammenhenger og ansvar for hendelser og hvordan det får konsekvenser for forsikringsoppgjør.

Våre to forelesere fra If Skadeforsikring er kjent som spydspisser på sine områder i bransjen.

Per Iver Strand, Eiendomstakst1 AS

Våre to eltakstpersoner beskriver sin hverdag som svært interessant og krevende. De skal evaluere alle ulike elektriske anlegg, beskrive dem og verdsette dem. Hva gjør man med et anlegg fra 1986, som senere er blitt endret fire ganger etter fire ulike normer?

De beskriver sin utfordrende hverdag. Må man være supermann for å være eltakstmann?

Henning Bongard, 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste AS
Henning Bongard, 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste AS

Våre to eltakstpersoner beskriver sin utfordrende hverdag. Må man være supermann for å være eltakstmann?

Dato: 03.10 2019,  Adresse: Lilleakerveien 8 Oslo, Pris: Kr. 1.500,- ex. moms

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.


  **********

  **********
  NEK/NK medlem  Ja   Nei 
  Student  Ja   Nei 

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK  Ja   Nei 

  Lilleakerveien 8, Oslo

  Tid og sted

  Dato: 3. oktober 2019 09:30 – 15:30
  Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (ved CC-Vest)

  Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

  Seminaravgift

  Pris:

  Seminaravgift er satt til kr. 1.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.000,-.
  Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

  Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

  Kontakt oss

  Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
  Espen Masvik eller Arild Kjærnli.

  Generelt

  Regjeringen har nylig fremmet et forslag om endringer i avhendingsloven. Forslaget vil gi selger av en bolig et større ansvar for skjulte feil og mangler.

  En god oversikt over elanleggets tilstand og eventuelle kostnader til utbedringer vil bli avgjørende for å eliminere eventuelle erstatningskrav.

  NEK lanserer derfor nå en norm for Eltakst. Normen setter krav til både eltakstpersonell og foretak, og rammen for takstarbeidet og sertifisering av kvalifisert personell. Normen inneholder også nye etiske retningslinjer. Dette vil med stor sikkerhet bidra til en ytterligere kvalitetsheving av bransjen.

  Målgruppe

  Målgruppen for seminaret er eltakst-personell og foretak, elkontroll-foretak, kursholdere elkontroll og eltakst, elektroingeniører, elinstallasjonsvirksomheter, det lokale eltilsyn, forsikring, byggtaksering, advokater innenfor byggtaksering.

  Disse kan du forvente å treffe

  • 2 Sikre Eltakst og Konsulenttjeneste AS
  • Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
  • DSB
  • DNV GL
  • Eiendomstakst1 AS
  • If skadeforsikring
  • NEK
  • NEMKO
  • Standard Norge
  • Standard Online