Tilbake til nek.no

Internet of things (IOT) Gratis seminar 1. februar 2018

En arena hvor faglig nettverk bygges!

“Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Også kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Dette gir oss nye sikkerhetsutfordringer. NEK og Standard Norge inviterer til frokostmøte om Tingenes Internett 1. februar.”

Stein Klevan, NEK

Professor Josef Noll, Universitetet i Oslo
Josef Noll, Universitet i Oslo

Are Søndenaa, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Atle Årnes, Datatilsynet

Geir Birkheim, Safe4

Jan Kristensen, Huawei

Lars Erik Jensen, Standard Norge

KS Agenda Møtesenter

KS Agenda Møtesenter

Tid og sted

Dato: 01. februar 2018
Sted: KS Agenda Møtesenter,
Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, Norge

Veibeskrivelse til KS Aganda Møtesenter

Kursavgift

Seminaret er gratis, og vi kan love deg økt innsikt og et blikk inn i framtiden.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Arild Kjærnli.

Eliaden 2016

Generell beskrivelse av seminaret

Industrial Internet of Things (IIoT) omtales av mange som den fjerde industrielle revolusjon og gir enorme muligheter for økt produktivitet, økt effektivisering, mer innovasjon og reduserte kostnader.

Internet of Things er et nettverk av identifiserbare gjenstander som er utstyrt slik at de kan koble seg til hverandre og utveksle data over nettet. Enheter sammenkobles over nett og gjennom sensorer, kameraer og kontrollenheter kan prosesser styres og optimaliseres i alt fra kraftproduksjon og offshore til fiskeoppdrett og landbruk.

Med digitalisering, store datamengder og interaksjon mellom mange enheter blir behovet for å tenke sikkerhet endret. Sårbarhet og konsekvenser ved sikkerhetsbrudd vil øke markant og det er et behov for innovative løsninger rundt sikkerhet.

Vil du høre mer om Industrial Internet of Things, muligheter med den fjerde industrielle revolusjon og utfordringene med sikkerhet? Meld deg på NEKs og Standard Norges frokostseminar.