Webinar – NEK Standardiseringskurs, del 1: Grunnleggende

Meld deg på vårt webinar!

Meld deg på vårt webinar!

I 2020 lanserte NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kursene skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

Det planlegges å gjennomføre 2 grunnleggende og 2 viderekomment kurs, hver av kursene med samme innhold.

Etter endte kurs vil du ha et bedre innblikk i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering sett med norske øyne. Du vil ha kunnskap om de ulike prosessene og verktøyene i standardisering, og du vil være godt rustet til å bli en verdifull bidragsyter i komitearbeidet. Samtidig er dette en god arena for å bygge nettverk både innenfor og på tvers av fagområder. Her vil du møte mange av Norges ypperste fageksperter.

NEK Standardiseringskurs, del 1: Grunnleggende

NEK inviterer til et webinar angående standardiseringsarbeide. Kurset er del 1 av 2 kurs.

Dato:
Kurs 1:   8. april 2021, kl. 10:00–15:00,
Kurs 2:  28. oktober 2021, kl. 09:00-14:00

Adresse: Webinar

Pris: kr. 1.995,-. Komitemedlemmer gratis. Priser ex. moms.

Program

10:00-10.05    Introduksjon
Velkomst og informasjon om hvordan deltagerne best kan innrette seg med bruk av Teams Live Event, med bruk av spørsmål/svar, tilgang til opptak av webinaret, samt utsendelse av presentasjon etter webinaret.

10:05- 10:30  Om NEK, Cenelec, og IEC
Elektrostandardiseringens organisasjoner og innbyrdes forhold, tall og fakta. Dette må man kjenne til for bedre å forstå standardiseringsløpet og hvordan verdenshandelen og forbrukerne nyter godt av standardiserte produkter, løsninger og tjenester.

10:30-10:50    Hvordan komme igang
Praktisk om samhandlingssystemer, verktøy og hvordan finne fram.

10:50-11:30    Regler, retningslinjer og informasjonskilder
NEKs representantskap og styre vedtok i desember 2020 nye retningslinjer for arbeid i NEKs standardiseringskomiteer og for utvikling av standarder. Dette trenger du å vite for å få best mulig utbytte av tid og egen innsats.

11:30-13:30    Pause

13:30-14:45  Livsløpet til en standard og hvordan påvirke innholdet
De viktigste stadiene i utviklingsløpet til en standard, samt hvordan og når man best kan kommentere og påvirke innholdet. Fra opprettelsen med en New Proposal(NP) til det siste stadiet før en internasjonal standard(IS) blir publisert. Hvor lang tid kan dette ta?

14:45-15:00    Oppsummering og spørsmål
Spørsmål kan stilles underveis i webinaret. Send også gjerne inn spørsmål på forhånd.

Registrering