Tilbake til nek.no

Havvind

Er du interessert i å vite mer om hva framtiden bringer for norsk elektrisitet?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 8. september

Potensialet for flytende havvind er stort. Imidlertid er det fortsatt behov for diskusjoner og beslutninger før man har funnet de optimale løsningene.

  • Hvordan skal man føre tilsyn med denne industrien?
  • Hvem skal ha ansvaret for de ulike delene av dette kraftsystemet?
  • Hvor og hvordan skal kraft føres i land?
  • Hvem skal ha systemansvar?
  • Hvordan skal Norsk Industri utnytte mulighetene?
  • Hvilken rolle skal standardene spille?

På webinaret vil du møte representanter fra de sentrale aktørene, som kan sørge for at flytende havvind blir et nytt, norsk, industrieventyr.

Fagsjef, NEK
Arild Røed

Arild Røed er NEKs fagsjef for maritime elektroinstallasjoner og elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Han er leder av landstrømforum som arbeider med anbefalinger, prinsippløsninger og standarder for landstrømsløsninger, og legger premissene for utviklingen innenfor dette området.

Arild ivaretar også det viktige internasjonale sekretariatet for IEC TC 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten.

Avd. dir, OED
Kristin Myskja

Kristin er avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementets kontor for havvind som er under oppbygging. Hun har vært sentral i utviklingen av et reguleringsregime for havvind. Som fagdirektør ledet hun i flere år CCS-prosjektet for fangst og lagring av CO2.

Bransjesjef, Norsk Industri
Hans Petter Rebo

Innleder er Bransjesjef for Elektro og Energi i Norsk Industri. Han er utdannet sivilingeniør og dr.ing. fra NTH/NTNU. Han har 20 års erfaring fra olje- og gassbransjen og 7 års erfaring som Fagsjef i Norsk Industri, bl.a. fra sektorstyret for petroleum.

Han har lang erfaring fra CO2 fangst og lagring og offshore vindkraft. Hans Petter startet som bransjesjef for Elektro og Energi 20.  august 2021.

Amund Ljønes, Statnett
Teamleder, Statnett
Amund Ljønes

Amund Ljønes arbeider som teamleder for Plan Hav i Statnetts nye divisjon for Utvikling Hav.  I team hav jobber han med planer både for de havområdene som regjeringen har åpnet, men også med ett blikk lenger frem mot 2040 og 2050. Amund har mastergrad i teknologi fra institutt for industriell økonomi ved NTNU. Han har arbeidet med nettutviklingsplanen, arbeidet med mellomlandsforbindelsene og var kontraktsleder i NSL-prosjektet. Med utgangspunkt i vårt mandat vil Statnett bidra til å utvikle helhetlige rasjonelle nettløsninger for tilknytning av havvind i tett samarbeid med andre parter. Statnett vil bidra til at det etableres rasjonelle løsninger i utviklingen av et framtidig offshore nett i Nordsjøen. “

Direktør, Petroleumsilsynet
Sigve Knudsen

Sigve Knudsen er som Direktør for juss og rammevilkår en del av hovedledelsen i Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet fikk delegert myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs 17. august 2020 og er nå godt i gang med å utvikle et nytt sikkerhetsregelverk for fornybar energiproduksjon til havs (havvind). Det nye regelverket vil bygge på erfaringene fra olje- og gassvirksomheten. Arbeidet henter inspirasjon fra annen lignende industri som vindkraft på land, havvind internasjonalt og andre land som har komment lengre enn oss.

Tande SINTEF, leder NK 88
John Olav Giæver Tande

John Olav er sjefsforsker ved SINTEF Energiforskning AS. Han arbeider tungt innen flere forskningsområder for havvind. Nettilknytning av offshore vindparker er et sentralt forskningsområde. Han er tilknyttet Nasjonalt Smartgrid laboratorium. Han er også tilknyttet FME North Wind, NOWRIC og EUs SETWIND-prosjekt. Jon Olav er leder av den nasjonale standardiseringskomiteen NK 88 som dekker design, kvalitetssikring og sertifisering av vindkraftverk på land og til havs herunder mekaniske og elektriske system samt blader, tårn, kontroll og vern og nettilknytning.

Equinor, leder TC 18 C
Steinar Midttveit Equinor

Steinar Midttveit er rådgiver innen undervanns elektroteknologi og sjøkabler i Equinor. Steinar har en MSc grad innen elkraft fra NTH. Han har mer enn 30 års erfaring innen undervanns elektroteknologi. Før Equinor arbeidet han med undervanns pumpesystemer i Framo Engineering.

Steinar leder NK 18C og IEC/IEEE JWG 31 i TC 18 som utvikler standarder for undervanns elektroutstyr og systemer.

Registrering

Dato
08.09.2022 fra 09:00 til 12:00
Addresse
Webinar
Pris

Webinaret er gratis for alle.

 

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.