Tilbake til nek.no

Havvind

Er du interessert i å vite mer om hva framtiden bringer for norsk elektrisitet?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 8. september

Potensialet for flytende havvind er stort. Imidlertid er det fortsatt behov for diskusjoner og beslutninger før man har funnet de optimale løsningene.

  • Hvordan skal man føre tilsyn med denne industrien?
  • Hvem skal ha ansvaret for de ulike delene av dette kraftsystemet?
  • Hvor og hvordan skal kraft føres i land?
  • Hvem skal ha systemansvar?
  • Hvordan skal Norsk Industri utnytte mulighetene?
  • Hvilken rolle skal standardene spille?

På webinaret vil du møte representanter fra de sentrale aktørene, som kan sørge for at flytende havvind blir et nytt, norsk, industrieventyr.

Leif T. Aanensen
Adm. dir, NEK
Leif Aanensen

Administrerende direktør i Norsk Elektroteknisk Komite ønsker velkommen og åpner konferansen med en kort introduksjon av programmet.

Avdelingsdirektør, Olje og energidepartementet
Anette Vehus Smedsvig

Anette Vehus Smedsvig leder seksjon for vindkraft til havs i Olje- og energidepartementet. Seksjonen jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge. ​Arbeidet inkluderer utarbeidelse av konsesjonsprosessen for havvindprosjekter på norsk sokkel, samarbeid med andre land, virkemiddelapparatet forøvrig og internasjonalisering av næringen.

Anette har tidligere jobbet i olje- og gassavdelingen i departementet, og er utdannet jurist.

Jørgen Bjørndalen
Energianalytiker, DNV
Jørgen Bjørndalen

Valget mellom radial tilknytning eller tilknytning til flere markeder påvirker både potensielle nettkostnader og samlet verdiskaping for vindkraftprosjekter i havet. Valget synliggjør også at ulike prinsipper for fordeling av inntekter og kostnader mellom berørte aktører.

Jørgen Bjørndalen arbeider med økonomiske analyser av kraftmarkeder og kraftnett, både på lokalt, nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Han bistår både nasjonale og internasjonale reguleringsmyndigheter, kraftprodusenter, nettselskap og systemoperatører, industrielle aktører, utviklere og investorer. Jørgen har deltatt i ACERs arbeid med metodikk for den pågående revisjonen av budsoner for strøm, og han var sentral i etableringen av et alternativt handelsopplegg mellom Norge og England da Brexit førte til endringer i hva som var mulig. For tiden bistår han blant annet Svenska kraftnät i et pilotprosjekt for å bidra til bedre likviditet i EPAD-markedet i Sverige.

Bransjesjef, Norsk Industri
Hans Petter Rebo

Innleder er Bransjesjef for Elektro og Energi i Norsk Industri. Han er utdannet sivilingeniør og dr.ing. fra NTH/NTNU. Han har 20 års erfaring fra olje- og gassbransjen og 7 års erfaring som Fagsjef i Norsk Industri, bl.a. fra sektorstyret for petroleum.

Han har lang erfaring fra CO2 fangst og lagring og offshore vindkraft. Hans Petter startet som bransjesjef for Elektro og Energi 20.  august 2021.

Direktør, Petroleumsilsynet
Sigve Knudsen

Sigve Knudsen er som Direktør for juss og rammevilkår en del av hovedledelsen i Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet fikk delegert myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs 17. august 2020 og er nå godt i gang med å utvikle et nytt sikkerhetsregelverk for fornybar energiproduksjon til havs (havvind). Det nye regelverket vil bygge på erfaringene fra olje- og gassvirksomheten. Arbeidet henter inspirasjon fra annen lignende industri som vindkraft på land, havvind internasjonalt og andre land som har komment lengre enn oss.

Amund Ljønes, Statnett
Teamleder, Statnett
Amund Ljønes

Amund Ljønes arbeider som teamleder for Plan Hav i Statnetts nye divisjon for Utvikling Hav.  I team hav jobber han med planer både for de havområdene som regjeringen har åpnet, men også med ett blikk lenger frem mot 2040 og 2050. Amund har mastergrad i teknologi fra institutt for industriell økonomi ved NTNU. Han har arbeidet med nettutviklingsplanen, arbeidet med mellomlandsforbindelsene og var kontraktsleder i NSL-prosjektet. Med utgangspunkt i vårt mandat vil Statnett bidra til å utvikle helhetlige rasjonelle nettløsninger for tilknytning av havvind i tett samarbeid med andre parter. Statnett vil bidra til at det etableres rasjonelle løsninger i utviklingen av et framtidig offshore nett i Nordsjøen. «

Head advisor, Statkraft
Knut Dyrstad

Knut Dyrstad er byggingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole og siviløkonom fra NHH, og har en Master i Energy Management fra BI. Han arbeider som rådgiver for regulering og rammebetingelser i Statkrafts forretningsområde Europe som dekker Statkrafts utvikling av ny fornybar kraftproduksjon  og energitjenester i Europa.

Han har lang erfaring fra ulike stillinger innen strategi, markedsanalyse og arbeid med rammebetingelser i selskapet, og har tidligere erfaring fra bl.a. Konkurransetilsynet og NVE.

Leif Delp
Senior Advisor, Floating Offshore Wind, Equinor
Leif Delp

Leif Delp er leder for Flytende Havvind Teknologiområde i Equinor. Videre har han arbeidet spesielt med IEC 61400-3-2 «Design requirement for floating offshore wind turbines». Prosjektleder for Hywind Demo. Verdens første flytende offshore vindturbin. Prosjekt direktør for Hywind Scotland. Verdens første flytende vindpark.

Utdannet Sivilingeniør bygg ved NTH i Trondheim. Ca. 30 års erfaring innen prosjektledelse, engineering, konstruksjon og drift av ulike typer offshore plattformer.

Rådgiver, leder av NK 18C og IEC/IEEE JWG 31 i TC18
Steinar Midttveit Equinor

Steinar Midttveit er rådgiver innen undervanns elektroteknologi og sjøkabler i Equinor. Steinar har en MSc grad innen elkraft fra NTH. Han har mer enn 30 års erfaring innen undervanns elektroteknologi. Før Equinor arbeidet han med undervanns pumpesystemer i Framo Engineering.

Steinar leder NK 18C og IEC/IEEE JWG 31 i TC 18 som utvikler standarder for undervanns elektroutstyr og systemer.

Registrering

Dato
08.09.2022 fra 08:30 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Webinaret er gratis for alle.

 

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.