Tilbake til nek.no

Batteri- og energilagringsseminar 2024

Er du interessert i å vite mer om batterier og energilagring?

Registrer deg her

Hold av datoen 23. januar!

Bærekraft og gjenbruk er sentrale temaer når NEK arrangerer batteriseminar den 23. januar 2024.

Dagsaktuelle temaer er myndighetskrav og standarder for innfrielse av eksisterende og nye krav i ny batteriforskrift. Like interessant tror vi at det vil være å få høre mer om praktiske erfaringer fra brukerapplikasjoner for batterier og energilagring både fra forbruker, næring og offentlige bygg. Hva med økonomien i batteriinstallasjonene, og hvordan skal vi kunne ta vare på alle de brukte elbilbatteriene på en elsikkerhetsmessig forsvarlig og samfunnsøkonomisk god måte?

Dette og mer til får du belyst i NEK Batteriseminar 2024.

Fagsjef i NEK
Lars Ihler

Lars ønsker velkommen og presenterer NEK og komite NK 21/120 Sekundærbatterier og energilagring. Om gjeldende standarder og pågående arbeid, herunder veileder for gjenbruk av brukte elbilbatterier.

Miljødirektoratet og DSB
Ole Thomas Thommesen og Kjetil Solberg

Sommeren 2023 ble EUs batteriforordning vedtatt. Norge må som EØS land følge denne. Miljødirektoratet, i samarbeid med DSB, har nylig publisert et utkast til forskrift på høring. Forskriften har til hensikt å gjennomføre batteriforordningen, og forventes vedtatt 1. juli 2024.

Multiconsult
Belisa Husanovic

Det skjer en rivende utvikling innenfor batteriteknologi. Utviklingen gir mer effektive batterier  og løsninger. Er det også økonomisk bærekraft i anskaffelse og bruk?

Paneldebatt
Paneldebatt med noen av leverandørene

Norge har verdens høyeste tett av El-biler. Når batteriene mister effekt og er uegnet i bil er det fortsatt nok kapasitet til andre formål. Etterspørselen etter brukte elbilbatterier er derfor stigende. Hva skjer framover? Hvordan skal etterspørselen dekkes? Hva må gjøres for at batteriene kan ombrukes?

Foredragsholdere
Jan Cato Hovde, Lars Erik Olsen og Erik Gjesdal.

Vi vil under konferansen ta for oss erfaringer fra noen av brukerne. For å gi en bredde i problemstillingene vil vi få høre fra forbrukersiden, fra næring og fra bruk av batterier i det offentlige elnettet.

Schneider Electric og leder NK 21
Fredrik Aandal

Schneider Electric og leder NK 21
Fredrik Aandal

Ekspertene i NK 64 har nylig publisert en rapport om N-leder, NEK TR 400: Systemjording i TN-installasjoner, anordning av nøytralleder.

Fredrik Aandal vil ta oss igjennom funnene i rapporten.

Solcellespesialisten
Safa Mahdi Aljabore og Ola Johansson

For å kunne installere trygge batterisystemer er en risikovurdering avgjørende. Safa Mahdi Aljabore og Ola Johansson har lang erfaring med energiproduksjon og lagring, og vil dele sin kompetanse under konferansen.

Institutt for energiteknikk
Jonathan Fagerstrøm

Det internasjonale energibyrået har i en rapport tatt opp bruk av batterier i strømnettet. Under Batterikonferansen vil vi få presentert noen av funnene i rapporten.

Stena Recycling
Jon Emil Furuseth

I den nye EU-forordningen settes det strenge krav til resirkulering og ombruk av batterier. Med en høy andel av elbiler i Norge vil mange batterier måtte skiftes i årene som kommer. Hva skjer med disse batteriene?

Evyon
Jørgen Erdal

Det vil bli satt strenge krav til produksjon når den nye Batteriforordningen trer i kraft i Norge. Råvarer skal utvinnes bærekraftig og batteriene må innholde en betydelig andel resirkulerte materialer. Hvordan skal vi forholde oss til disse bestemmelsene?

Fagsjef i NEK
Lars Ihler

Lars oppsummerer dagen.

Registrering

Dato
23.01.2024 fra 09:00 til 17:00
Adresse
Oslo Kongressenter, Youngs gate 21
0181 Oslo , Norge
Pris

Kr. 4.990,- for fysisk deltakelse/ kr 3.990,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 3.990,-/kr. 2.990.-.

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full avgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.