Tilbake til nek.no

Strukturering av anlegg og referansebetegnelser 2023

Ønsker du kunnskap om strukturering av anlegg og referansebetegnelser (RDS)?

Registrer deg her

Meld deg på 11. mai

IEC 81346 serien representerer internasjonalt anerkjent systematikk for strukturering av anlegg og referanse-betegnelser, også kjent som Reference Designation System (RDS). Systematikken er anvendbar i mange sektorer som kraftproduksjon, industri, olje og gass og bygg. Med ny utgave av Del 1 publisert i 2022 og revisjon av Del 2 underveis, er tiden inne for et arrangement om temaet.

Felles løsninger og gode data er avgjørende for virksomheter som digitaliserer. Standardserien gir dere anledning til å ta i bruk et system som er utviklet av ledende eksperter på området.

Arrangementet vil fokusere på innholdet i standardene og hvordan de kan tas i bruk i deres virksomhet – teori og praksis. Vi får også presentert erfaringer fra viktige aktører.

Kristoffer Gjertsen
NEK
Kristoffer Gjertsen
 • Om bakgrunn for arrangementet
 • Om NEK og NK 3
 • Program

Henrik Balslev, Systems Engineering A/S
Systems Engineering A/S
Henrik Balslev
 • Hva er strukturering av anlegg og referansebetegnelser?
 • Hvorfor bruker vi det?
 • Hva er fordelen med å ta del i en felles internasjonal systematikk for strukturering av anlegg og referansebetegnelser?
 • Praktisk erfaring med bruk av systematikken i standardserien
 • Relevante IT-verktøy

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
Selvik Elektro
Eirik Selvik
 • Utvikling av standarden
 • Historikk
 • Omfang
 • Relasjon til andre standarder (61082, 62023, 82045, 61175, 81355, 60204-1)
 • Pågående arbeider – Revisjon av 81346-2, NP manufacturing, NP processes

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
Selvik Elektro
Eirik Selvik

NEK EN 81346-1 etablerer generelle prinsipper for strukturering av systemer, inkludert strukturering av informasjon om systemer. Basert på disse prinsippene er regler og veiledning gitt for formulering av entydige referansebetegnelser for objekter i et hvert system.

 • Generelt
 • Virkeområde
 • Oppbygning
 • Konsepter (kap 4)
 • Struktureringsprinsipper (kap 5)
 • Oppbygning av referansebetegnelser (kap 6)

Henrik Balslev, Systems Engineering A/S
Systems Engineering A/S
Henrik Balslev

NEK EN IEC 81346-2 etablerer klassifisering med definerte objektklasser og tilhørende bokstavkoder, som primært brukes i referansebetegnelser. Klassifiseringene er anvendbare for objekter i alle tekniske disipliner og bransjer.

 • Komponenter/produkter
 • «Spaces»
 • Infrastrukturer

Erling Rishoff, DNV
DNV
Elling Rishoff

ISO 81346-10 etablerer regler for strukturering av systemer for kraftproduksjon. Standarden bygger videre på de generelle prinsippene i NEK EN 81346-1 Basic rules.  Systematikken har blitt anvendt for vind på land og blant de ledene turbin leverandørene i en årrekke. Med ny utgave av standarden, publisert i 2022, bør Norge ta en ledene posisjon for bruk av denne standarder i havvind.  En slik digital referanse modell bør utvikles og opereres som en felles ressurs for aktørene på norsk sokkel.  Drevet frem i samarbeid mellom industri og forskningsinstitusjoner, og med internasjonalt samarbeid.

Klas Eckberg, Klas Eckerberg AB
Klas Eckerberg AB
Klas Eckerberg

ISO 81346-12 etablerer regler for strukturering av bygg- og anleggssystemer. Standarden definerer også klasser som er relevante for bygg- og anleggssystemer.

Stian Dyrdal, Eviny
Eviny
Stian Dyrdal

Torleif Saltvedt, Equinor
Equinor
Torleif Saltvedt

Håvar Buan Berg, Nye veier
Nye Veier
Håvar Buan Berg

Kristoffer Gjertsen
NEK
Kristoffer Gjertsen

Registrering

Dato
11.05.2023 fra 09:30 til 15:00
Addresse
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Pris

Kr. 4.450,- for fysisk deltakelse/ kr 3.950,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 3.450,-/kr. 2.950.-.

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Det vil være tilgang til opptaket i en periode etter arrangementet.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.