Webinar – Hvorfor du må bruke NEK 700

NEK 700 serien 2020

Meld deg på vårt webinar!

Stilles det virkelig krav i lover og forskrifter til kabling av ekom? Hvilke spesielle hensyn må tas om ekom-kablingen skal brukes for PoE?

Standardene stiller krav til føringsveier, antall telekommunikasjonsuttak og plass til montering av telekommunikasjonsutstyr. Den beskriver også viktige aspekter ved bruk av Power over Ethernet og avklarer roller og ansvar for spesifikasjonsplan og kvalitetsplan. I dette formiddagswebinaret vil blant annet Nkom redegjøre for lovkrav til bruk av standarer i NEK 700, hvor konsevensen av myndighetenes krav i lover og forskrifter addresseres.

NEK 700

Dato: 18. juni 2021, kl. 09:30–12:00

Adresse: Webinar

Pris: Kr. 990,-. NEK komitemedlemmer  kr. 650,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Program

09:30 – 09:45    Introduksjon
Fagsjef orienterer kort om komiteen NK 25/205/215 og om standardiseringsarbeidet komiteen har ansvaret for før det gis en presentasjon og demo av digital utgave av NEK 700 som er klar for lansering.
Christer Varan, fagsjef – NEK

09:45 – 10:45    Bredbåndsloven
Svein Roar Jonsmyr ved Teknologiavdelingen i Nkom vil i sin presentasjon ta for seg “Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon” (bredbåndsutbyggingsloven i kortform) som trådte i kraft 1. juli i fjor, hvor sammenhengen mellom myndighetskrav, tiltakshavere og standarder blir forklart. Her vil han komme inn på tiltakshavers plikter, krav til ekom-nett i bolig, så vel som begreper fra loven og fra NEK 700 som f.eks. “nettermineringspunkt”, “TO” og “plass”.
Svein Roar Jonsmyr – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

10:45 – 11:15    PoE: aspekter ved planlegging og installasjon
Introduksjonen av fjernmating, populært referert til som Power over Ethernet – eller PoE i kortform, åpner opp for en rekke nye muligheter ved strukturert kabling for informasjonsteknologi. Det åpner imidlertid også opp noen fallgruver. Bjørn Fossum vil presentere noen av mulighetene som fjernmating tilbyr, men ennå viktigere vil han beskrive noen av konsekvenser som planlegger og installatør må ta hensyn til.
Bjørn Fossum – Fossum kurs og kompetanse

11:15 – 11:45    Spesifisering av installasjon og kvalitetsplan
For å sikrer en god installasjon kreves det samspill mellom bygningseier (konsulent) sin spesifikasjon og installatør sin kvalitetsplan for utførelse av arbeidet. Espen Øien vil i sin presentasjon ta for seg hva spesifikasjonen bør inneholde og hvordan dette knyttes inn mot kvalitetsplanen.
Espen Øien – Lanse AS

11:45 – 12:00    Q&A runde
Formiddagen avrundes med en Q&A runde hvor foredragsholderene besvarer utvalgte spørsmål som har kommet inn i Q&A chatten i løpet av formiddagen.
Svein Roar Jonsmyr – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Bjørn Fossum – Fossum kurs og kompetanse
Espen Øien – Lanse AS
Christer Varan – NEK

Registrering