Tilbake til nek.no

Lansering NEK 420B:2023

Ønsker du å vite mer om hva som er nytt i NEK 420B:2023?

Registrer deg her

Gratis webinar 4. mai

NEK presenterer nye NEK 420B – Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. Denne er nå oppdatert med siste utgave av NEK EN IEC 60079-10-1:2021.

Medlem av NK 31/204/216 Torkel Arv Haugen vil fra et brukerperspektiv dele av sin erfaring med områdeklassifisering og NEK 420B.

Videre vil Kenneth Narvestad fra NEK ha en gjennomgang av NEK 420B med tanke på hva som er nytt.

Jan Sølve Stømer
Prosjektleder maritime elinstallasjoner, NEK
Jan Sølve Stømer

Jan Sølve Stømer er prosjektleder hos NEK innen maritime og eksplosjonsfarlige områder. I rollen som prosjektleder følger Jan Sølve opp arbeidet med standarder innen maritime og eksplosjonsfarlige områder.

Jan Sølve startet hos NEK i 2022, er ingeniør innenfor maritim elektroautomasjon og har tidligere erfaring innen installasjoner på skip samt prosjekt- og produktutvikling. Jan Sølve vil informere litt om NEK og standardiseringsarbeid.

Kenneth Narvestad
Fagsjef ex-områder, NEK
Kenneth Narvestad

Kenneth Narvestad er fagsjef hos NEK med ansvar for eksplosjonsfarlige områder. I rollen som fagsjef følger Kenneth opp relevante norske standardiseringskomiteer og standarder. Kenneth startet hos NEK i 2022, er ingeniør elkraft og har tidligere erfaring fra test og sertifisering.

Kenneth vil ha en gjennomgang av NEK420B og vise hva som er nytt i standarden.

Torkel Arv Haugen, ILF Consulting Engineers Norway AS
Rådgiver, ILF Consulting Engineers Norway AS
Torkel Arv Hugen

Torkel Arv Haugen jobber som rådgiver hos ILF Consulting Engineers Norway AS innenfor prosjektering i disiplinene elektro & instrument og teknisk sikkerhet for høyrisikoanlegg. Torkel har jobbet med risikovurderinger og områdeklassifisering siden 2010 og har vært aktiv bruker av Nek 420 publikasjon serien.

Torkel har bred erfaring fra olje- og gassindustrien både onshore og offshore innen områdeklassifisering og opprettelse av risikovurdering for eksplosjonsfarlige områder. Torkel vil dele av sin erfaring med å jobbe med NEK 420B og hvordan man får en god forståelse av risikovurdering av eksplosjonsfaren og metoden som brukes for å få en riktig kartlegging av de eksplosjonsfarlige områdene. Områdeklassifisering er grunnlaget for sonekart som viser en grafisk inndeling av de eksplosjonsfarlige områdene

Fagsjef ex-områder, maritime elinstallasjoner, NEK
Arild Røed

Arild Røed er fagsjef hos NEK med ansvar for elektriske anlegg i maritime områder. I tillegg er Røed sekretær i IEC TC 18 for skip og offshoreenheter. I rollen som fagsjef følger Arild opp relevante norske standardiseringskomiteer og standarder.

Arild startet hos NEK i 2013, er ingeniør elkraft og har tidligere erfaring fra sertifisering og leverandørindustri.

Registrering

Dato
04.05.2023 fra 09:00 til 11:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.