Webinar – Digitale tvillinger i praksis

Meld deg på vårt webinar på digitale tvillinger!

Hva er digitale tvillinger, og hvordan kan disse brukes?

Det gjelder å ha kontroll! Hvorvidt det handler om å styre energibruken i et forretningsbygg, benytte SCADA basert tilstandsovervåking av vindmøller eller korrosjonen på en offshore installasjon – bruken av digitale tvillinger for å spare tid og kostnader og å få bedre oversikt og kontroll har virkelig skutt fart de seneste årene.

Standardiseringen følger etter, og IEC har sammen med ISO besluttet å legger standardiseringsarbeid på digitale tvillinger inn i komiteen for Internet of Things, ISO/IEC JTC 1/SC 41.

For å markere dette har NEK gleden av å invitere til et spennende formiddagswebinar med tunge norske aktører som tar for seg praktisk bruk av digitale tvillinger.

Digitale tvillinger i praksis

Dato: 27. mai 2021, kl. 09:30–12:00

Adresse: Webinar

Pris: Kr. 950,-. NEK komitemedlemmer  kr. 700,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Program

09:30 – 09:45    Introduksjon, kort om komiteen og standardisering
NEK innleder med en kort orientering om NEKs samfunnsoppdrag, standardisering og den norske komiteen for tingenes internett og digitale tvillinger.
Christer Varan, fagsjef – NEK

09:45 – 10:10    Hvorfor digitale tvillinger?
Hva er digitale tvillinger, og hvorfor trenger vi disse sammen med kunstig intelligens, tingenes internet og datasjøer?
Arne Jørgen Berre – SINTEF

10:15 – 10:40    OpenBlue Digital Twin and building automation (dette innleggeg vil være på engelsk)
OpenBlue Digital Twin is a managed service for the enablement and mapping of smart, healthy buildings by creating a digital replica of assets, processes, people, places, systems and devices.
Roger Heijthuijsen – Johnson Controls

10:45 – 10:55    Pause

10:55 – 11:20  Assurance of Digital Twins for the industry
DNV har sammen med industrien utviklet en metodikk for kvalitetssikring av digitale tvillinger – DNVGL-RP-A204. Metodikken brukes av flere ledende aktører i Norge og internasjonalt. Presentasjon vil fokusere på hovedtrekk i metodikken, hvordan en strukturert tilnærming til kvalitetssikring bidrar til økt verdi av en digital tvilling, og noen av de casene vi jobber med.
Kjell Eriksson, Vice President Digital Partnering – DNV

11:25 – 11:50    Digital Twin i Horizon 2020: Geographical Island FlexibiliTy (GIFT)
GIFT er et innovativt prosjekt som tar sikte på å avkarbonisere energimiksen på europeiske øyer. NTNU og Hafenstrom er norske deltakere i dette Horizon 2020 prosjektet som benytter digital tvilling som et av verktøyene for å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff og få en grønnerer energiforsyning.
Sverre Stikbakke – NTNU

11:50 – 12:00    Wrap  Up
Christer Varan – NEK

Registrering