Tilbake til nek.no

Maritim konferanse 2024

Under den Maritim konferansen vil vi bl.a. belyse den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardiseringsarbeid.

Registrer deg her

Meld deg på vår konferanse 14. feb.

Elektrifisering, digitalisering og standardisering er noen av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene som IMO, EU og regjeringen har satt for næringen. Norge har allerede en høy grad av elektrifisering, men for å nå klimamålene og klare omstillingen til et lavutslippssamfunn, vil ytterligere elektrifisering av maritim næring være nødvendig. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder som bidrar til sikre pålitelige installasjoner og fremmer fri handel.

Norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører bidrar med teknologi og løsninger for å imøtekomme kravene, og deltar også i nasjonal og internasjonal standardiseringsarbeid.

Under Maritim konferanse 14.februar vil NEK belyse den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardiseringsarbeid.

Arild Røed
Fagsjef maritime elektriske installasjoner, NEK
Arild Røed

Hva er den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardiseringsarbeid relatert til maritim sektor? NEK presenterer nyheter fra NEK 410, IEC 60092-serien og IEC 61892-serien.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forskrift og tilsyn av maritim elektrisk utstyr og anlegg.

Svein-Ingar-Blystad, Kongsberg Maritime AS
Tender Engineering Director, Kongsberg Maritime AS
Svein Ingar Blystad

Svein Ingar Blystad er convenor for IEC Technical Committee (TC) 18 Work Group (WG) 33 som arbeider med standardisering av DC-anlegg som hovedfordeling i maritime installasjoner. Innlegget vil ta for seg arbeidet med den pågående IEC 63108 Electrical installation in ships – Primary DC distribution – System design architecture som vil erstatte IEC PAS 63108.

Svein Helge Juell, Sjøfartsdirektoratet
Senioringeniør, Sjøfartsdirektoratet
Svein Helge Juell

Svein Helge holder et innlegg som tar for seg Sjøfartsdirektoratet erfaringer og hendelser med lithium-ion batterisystemer i maritime anlegg.

Jacob-Jenu-Hauge
Convenor IEC TC18 WG34 Maritime battery systems
Jacob Jenu-Hauge

Jacob Jenu-Hauge er convenor for IEC TC18 WG34 som arbeider med standarder for Maritime battery systems. NEK NSPEK 411 Maritime batteri systemer-Safety requirements for secondary lithium cells and batteries. Relevante standarder for batterisystemer og batterirom IEC 60092-305,  IEC 60092-401, IEC 62619.

Thomas Høven, Siemens Energy
Engineering Manager, SIEMENS Energy
Thomas Høven

Thomas Høven er leder for NEKs Landstrømsforum og convener for the IEC/IEEE/ISO gruppen som sammen utvikler IEC/IEEE 80005-serien – standarden for landstrømsforbindelser. Innlegget hans vil ta for seg det siste fra internasjonal og nasjonal standardisering av landstrømsforbindelser inkludert de nye nasjonale veilederne rettet mot fiskeri og havbruk.

Johann Martinussen, Electrification, Kongsberg Maritime AS
Technical Manager – Electrification, Kongsberg Maritime AS
Johann Martinussen

Johann Martinussen deltar i NK18 arbeidsgruppe som jobber med ny NEK TS 412 Jording i maritime installasjoner. Johann vil orientere om det pågående arbeidet med ny teknisk spesifikasjon som beskriver forslag til hvordan jording kan utføres for å tilfredsstille myndighetenes krav i Forskrift om maritime elektriske anlegg (FME).

 

John Winterbourne
Leder, Ballard Norge AS
John Winterbourne

Ballard Power Systems landserte i 2022 verdens første brenselcellemodul med en marin typegodkjenning fra DNV og LR. John leder NK105 Brenselceller og deltar i IEC Technical Committee (TC) 105  Fuel cell technologies, ad-hoc Group (ahG) 14 Fuel cells in the maritime sector. Innlegget vil handle om standardisering av brenselceller, sikkerhet og typegodkjenning.

Narve Mjos
Director, Green Shipping Programme/DNV
Narve Mjøs
Narve Mjøs er leder for Grønt Skipsfartsprogram, et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører som har til hensikt å bidra til at Norge etablerer verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Vi vil få høre om status for programmets pilotprosjekter.

Nils Haktor Bua, Sjøfartsdirektoratet
Seksjonssjef for ny maritim teknologi, Sjøfartsdirektoratet
Nils Haktor Bua

Nils Haktor har tidligere ledet arbeidet med utkast til nasjonal strategi for maritim digital sikkerhet 2020 i Sjøfartsdirektoratet. Innlegget hans vil ta for seg direktoratets syn på digital sikkerhet med hensyn på IEC62443 for control and automation systems, and IEC61162-460 for navigation and communication systems.

Ørnulf Jan Rødseth, Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS)
Daglig leder, Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS)
Ørnulf Jan Rødseth

Ørnulf Jan er ekspert i ubemannede og autonome fartøyer og deltar i Norm Komite (NK) 80 Navigasjonsinstrumenter. Innlegget hans tar for seg status for utvikling, prosjekter, regelverk og standardisering.

Registrering

Dato
14.02.2024 fra 09:30 til 17:00
Adresse
Oslo Kongressenter, Youngs gate 21
0181 Oslo , Norge
Pris

Kr. 2.990,- for fysisk deltakelse/ kr 2.990,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 2.490,-/kr. 2.490.-.

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.