Landstrømsforums webinar 24. november 2020

Elektrisk ferge i Helsingborg, Sweden

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer til Landstrømsforumsmøte igjen som webinar 24. november 2020. Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Landstrømsforums webinar

Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

Dato: 24. november 2020, kl. 09:30–11:45

Adresse: Webinar

Pris: Medlem av Landstrømsforum, gratis. Ikke medlem kr. 995,-.

Program

9:30 – Velkommen

9:35  – Lov og forskrift om alternativt drivstoff

Einar Bjørshol (Kystverket) oppdaterer oss på status på arbeidet med norsk forskrift for alternativt drivstoff

9:55 – Nytt direktiv for alternativt drivstoff er på vei
Arild Røed (Landstrømforum) forklarer hvordan EU-kommisjonen samarbeider med standardiseringsorganisasjonene i prosessen med å utforme nytt direktiv og sikre at det finnes metoder (standarder) som kan brukes for å oppfylle direktivet.

10:15 – Enova
Lurer du på hvor mange fartøy som har fått støtte til å installere landstrøm i 2020?
Reidun Svarva (Enova) informerer om søknadsinngang tilknyttet landstrøm og elektrifisering av fartøy, samt aktuelle støtteprogram og planer for 2021.

10:35 – Pause

10:45 – Utkoblbar tariff
Vivi Mathiesen (Energi Norge) gir oss informasjon om hva som skjer når Statnett fjerner utkoblbar tariff og hvilke muligheter ser vi for en mer fleksibel tilknytning av nettkunder.

11:05 – ElMar et innovasjonsprosjekt
Eirill Bachmann Mehammer (SINTEF) presenterer ElMar – Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner.

«Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i et prosjekt hos SINTEF sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt.»

11:25 – Landstrømsforum 2021
Arild Røed (Landstrømsforum) presenterer arbeidsprogrammet til Landstrømsforum for 2021.

Ca 11:45 – Slutt