Tilbake til nek.no

NEK 405-2-3:2023 Avhending

Er du interessert i å vite mer om avhending og fokusere på hvordan denne standarden kan være til hjelp?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 15. juni

Vi lanserer NEK 405-2-3 avhending og fokuserer på hvordan denne standarden kan være med å hjelpe eiendomsmeglerne, husselgere/kjøpere, forsikringsselskap, DLE osv.

Tommy Lundkvam
Fagsjef lavspenningsinstallasjoner, NEK
Tommy Lundekvam

Ketil Krohn Venaas, Advokatfirmaet Storløkken as
Advokat, Advokatfirmaet Storløkken as
Ketil Krohn Venås

Per Iver Strand

Crawford
Anniken Evensen

Kjetil Solberg, DSB
DSB
Kjetil Solberg

Registrering

Dato
15.06.2023 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.