Tilbake til nek.no

NEKs Cybersikkerhetskonferanse 2023

Ønsker du å vite mer om cybersikkerhet i kritisk infrastruktur?

Registrer deg her

Meld deg på vår konferanse 6. juni

Cybersikkerhet i kritisk infrastruktur, kraftsektoren, industri, SMB-bedrifter og anlegg.

Dette blir en dag hvor aktuelle problemstillinger belyses – hvor NEK som på Cybersikkerhetskonferansen 2021 og 2022 – vektlegger nytte og anvendelse av våre sentrale standarder (ISO/IEC 27000-serien, IEC 62443, IEC 62351 for å nevne noen).

Trusselsituasjonen er i stadig endring. Spesielt utsatt vil aktørene innenfor kritisk infrastruktur være om noe skulle gå galt. Er det tilstrekkelig tilgang på kompetanse, og «tørr» ledelse/personell generelt å påta seg ansvaret? Kan bruk av standardene lette ansvar og forpliktelser?

Bli med på en faglig interessant dag!

NEK IEC TS 62443-1 i trykket utgave til alle deltagere

Meld på en kollega som går gratis – rabattkode «kollega»

Fagsjefer
Sigmund Eng, Trond Salater og Lars Ihler

Eli Sofie Amdam, Trancendent Group
Trancendent Group
Eli Sofie Amdam

Eli Sofie jobber som konsulent og teamleder i Transcendent Group, og har over tretten års erfaring innen informasjonssikkerhet. Hun har inngående erfaring med å etablere og implementere styringssystem for informasjonssikkerhet i både offentlig og privat sektor, i tillegg til lang erfaring innen risikostyring og revisjon.

Papirtiger er et uttrykk fra kinesisk om noe/noen som synes så truende som en tiger, men som i virkeligheten er harmløst. Det benyttes også om styrende dokumentasjon som ikke ledsages av handlingsplaner, eller som det på annet vis ikke ligger handlingsvilje eller mandat bak.

Svært mange styringssystemer ender fort opp med å bli papirtigere, og er kun styringssystemer på papiret eller på intranett, uten å være implementert i organisasjonen. Dette foredraget kommer med konkrete tips og råd til å unngå mange av de typiske feilene mange gjør, og hva som trengs for å kunne drepe papirtigeren som har bosatt seg i skuffen.

Tommy Evensen, Omny
Omny
Tommy Evensen

Tommy Evensen er en Cyber Security Evangelist i Omny (et selskap som tilbyr programvare for industriell cybersikkerhet), med over tjue års erfaring innen IT/OT området, og har flere profesjonelle sertifiseringer. Han har jobbet bredt fra strategisk ledelse til operasjonelt feltarbeid
innen olje- og gassindustrien.

Tommy deltar jevnlig på arrangementer for å snakke om temaer innen industriell cybersikkerhet, og er fast overbevist om at dagens utfordringer innen cybersikkerhet kan løses ved hjelp av teknologi og mennesker. Tommy er også offiser i det norske sivilforsvaret, som verner om sivile
interesser og utfører beredskapstjenester i Norge. Tommy er også medlem av NEK NK65 AG1 Cybersikkerhet.

Ricardo Antonio Reyes, CTO Sandefjord bredbånd
Sandefjord Bredbånd
Ricardo Reyes

Ricardo Antonio Reyes er CTO hos Sandefjord Bredbånd AS som er en Altibox partner. Vi får av ham en gjennomgang av ulike områder som Sandefjord Bredbånd har jobbet med de siste årene for å dokumentere, forbedre og robustifisere ekominfrastrukturen sin.

Ricardo har jobbet i fiberbransjen siden 2004. Har vært med på oppstarten av fiberselskap og jobbet med alt fra implementering av systemer, konfigurering av nettverk og sette en struktur for drift/opplæring som kundeservice og teknisk bruker i dag. Før det har han en bakgrunn fra andre telecomselskap som BlueCom og Ventelo.

Senior Principal Engineer Cyber Security and Network Engineering, Aker Solutions
Erik Provan

B.Eng. (Hons) – Electrical and Electronic Engineering
University of Surrey

Extensive industrial background, from industrial computers, M2M, Automatic Meter Reading, industrial control and IEC 61850 networks on offshore installations and IEC 62443 Industrial Cyber Security.

Erik’s presentation will give an overview on how the IEC 62443 Zones and Conduits can be applied to digital substations based on the IEC 61850 standard series

Ina von Lukas, Fornybar Norge
Kompetanserådgiver for Digitalisering og IKT-sikkerhet, Fornybar Norge
Ina von Lukas

Ina von Lukas er prosjektleder med spesialisering på digitalisering og teknologiskifte generell. Opprinnelig utdannet i lydteknikk begynte hun på 90 tallet med digitalisering av Radio, deretter TV (inkl. skifte til HD). Det ble videre OsloMet og høgskolesektoren med mye utvikling av digitale læringsformer, parallell til at GDPR kom, og da trengte også fakultet for helsevitenskap hjelp til nye rutiner.

Siste stasjon var Ruter med både elektrifisering og digitalisering av busser og bussførere. Hun er sertifisert i både Prince2, Agile og som endringsleder. Nå har hun havnet  i kraftbransjen og prøver å hjelpe dem over kneiken i den parallele omstillingsprosessen miljøvennlig-fornybar & digital.

Laszlo_Erdodi
Førsteamanuensis Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU
Laszlo Erdodi

Laszlo and his team did tests for IEC 60870 and also PTP attacks inside their digital substation. He will present findings and interesting results from their work, and inform more about techniques to secure such locations.

Margrete Raaum
Daglig leder, KraftCERT
Margrete Raaum

Margrete Raaum er daglig leder i KraftCERT, som er sektorsikkerhetsmiljø for kraft og for petroleum. Hun har bakgrunn fra blandt annet NSM og Statnett og har jobbet med informasjonssikkerhet siden Slammer-ormen.

Hun har sittet i styret i FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams) i 8 år, og som styreleder i 2 år.

Roar Thon, NSM
NSM
Roar Thon

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003.  Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Han arbeider i dag med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker. Roar er en sentral formidler av sikkerhetsfaget i Norge og en prisbelønnet sikkerhetsrådgiver og foredragsholder.  Med over 1800 foredrag i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Roar ble i 2012 tildelt ITAKT* prisen for sitt engasjement og evne til å formidle sikkerhet. I 2018 ble han tildelt OSPA** prisen som årets «fremragende sikkerhetsrådgiver».

*ITAKT – Internet og Telekombransjens Anti-Kriminalitets tiltak
**OSPA – Outstanding Security Performance Award

Øyvind Toftegaard og Catharina Hovind
RME
Øyvind Anders Arntzen Toftegaard og Catharina Hovind

Christer Berg Johannesen
Defendable
Christer Berg Johannesen

I denne presentasjonen ser vi nærmere på cybersikkerhetsutfordringer knyttet til samspillet mellom kritisk infrastruktur, IoT og smarte bygg. Vi ser på sårbarheter som kan oppstå og behovet for sterke cybersikkerhetstiltak; som teknisk sikkerhetsarkitektur, mekanismer for beskyttelse av «myke mål» og «eldre utstyr», monitorering av nettverk og IoT-utstyr, m.m.

 

Daniel Ourom-Swart
Netsecurity
Daniel Ourum-Swart

Daniel har en mastergrad i Sikkerhet og teknologi og har bred erfaring med sikkerhets- og pålitelighetsanalyser, sikkerhetsstyring og risikostyring.

Han har videre opparbeidet seg innsikt i en rekke industriområder, inkludert olje og gass, prosessindustri, maritim sektor, jernbane, kraftsektoren, og datasentre.

Registrering

Dato
06.06.2023 fra 09:30 til 16:45
Adresse
Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Pris

Kr. 4.490,- for fysisk deltakelse/ kr 3.990,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 3.490,-/kr. 2.490.-.

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.