Tilbake til nek.no

EMC i elektriske lavspennings- og ekominstallasjoner

20. oktober 2020

EMC

“NEK inviterer til EMC seminar med fokus på elektriske lavspennings- og ekominstallasjoner. Seminaret har som hensikt å gi økt forståelse og kunnskap om EMC i El og Ekom installasjoner.”

Roger Marthinsen, NKOM
Roger Marthinsen, Nkom

Roger Marthinsen vil ta oss igjennom grunnprinsipper, begreper og fenomener i forbindelse med EMC.

Du vil etter endt presentasjon ha en bedre grunnleggende forståelse for EMC og bedre kunne redegjøre for begreper og termer.

Harald Sønsteby, Nelfo
Harald Sønsteby, Nemko

Harald Sønsteby vil redegjøre for under hvilke forutsetninger utstyr blir typetestet.

Du vil etter endt foredrag ha en forståelse for hva det vil si at utstyr er typetestet og CE merket for EMC og hva dette kan innebære når utstyret skal installeres.

Henrik Kirkeby
Henrik Kirkeby, PQA

Henrik Kirkeby vil gi oss eksempler på situasjoner hvor ting ikke har fungert som det skal. Eksemplene vil komme fra typiske og tidsaktuelle problemstiller som solceller, LED, elbilading, smarthus osv.

Erik Hansen
Erik Hansen​

Erik Hansen vil redegjøre for innholdet i EMC Direktivet i sammenheng med en installasjon.

Etter endt foredrag vil du en større kunnskap om EMC Direktivet og hvordan man må forholde seg til det.

Jostein Grav, DSB
Jostein Grav, DSB

Jostein Grav vil snakke om Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og EMC. Han vil komme innom temaer som samsvarserklæring, dokumentasjon, produsentens anvisinger og god praksis.

Du vil etter endt foredrag ha en større forståelse for hva det vil si å samsvarserklæring installasjonen med tanke på EMC krav.

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
Eirik Selvik, NK 64

Eirik Selvik vil redegjøre for innholdet i NEK 400 relevant for EMC. Han vil snakke om god praksis og godt håndverk gjennom å ta gode valg og kunnskap om EMC.

Du vil etter endt foredrag ha en større forståelse for hvordan EMC opprettholdes i praksis gjennom systemforståelse og korrekt installasjoner.

Roger Marthinsen, NKOM
Roger Marthinsen, Nkom

Roger Marthinsen vil fortelle om Radioutstyrsforskriften og hvordan denne kan være relevant ved installasjoner. Han vil komme innom temaer som effektiv bruk av frekvenser, miljø og fribuksforskriften.

Svein Roar Jonsmyr, NK25/205/215

Svein Roar Jonsmyr vil redegjøre for innholdet i ekomlover og forskrifter relevant for EMC. Han vil snakke om Nkoms reaksjonspraksis igjennom å vise praktiske eksempler på utstyr som kan gi uønsket støy på ekomtjenester.

Etter endt foredrag vil du ha kunnskap om myndighetenes praksis sett opp mot EMC i utstyr og installasjoner.

Svein Roar Jonsmyr, NK25/205/215

Svein Roar Jonsmyr vil snakke om god installasjonspraksis og NEK 700 serien.

Han vil komme innom temaer som hvordan denne standarden serien kan støtte opp om støyproblematikk (emc) og hvordan det kan koordineres mellom NEK 400 og NEK 700, samt problemstillinger rundt at kommunikasjonssystemene ofte blir installert i etterkant av den elektriske installasjonen.

Dato: 20.10 2020,  Adresse: Webinar Pris: Seminaravgift er satt til kr. 2.495,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.995,-.  Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Prisene er ex. mva.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Webinar

Seminaret kjøres som et Microsoft Teams webinar

Tid og sted

Dato: 20. oktober 2020 10:00 – 15:30

Sted: Microsoft Teams / Web. Lenke blir sendt til deltakerne senest dagen før kurset.

Seminaravgift

Pris: Seminaravgift er satt til kr. 2.495,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.995,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Prisene er ex. mva.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er elinstallasjonsvirksomheter, ekominstallasjonsvirksomheter, rådgiver og konsulentbransjen, prosjekterende, store eiergrupper, elektroingeniører.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
Eirik Sollie eller Arild Kjærnli.

Adobe Stock

Smarthus

Generelt

I elektriske installasjoner er det mange problemstillinger som må tas hensyn til for å redusere risiko for uønskede situasjoner som resulterer i skader på mennesker, utstyr, bygning og miljøet. Mange av disse er ganske åpenbare og enkle å identifisere. Men hva med uønskede hendelser man ikke like enkelt kan identifisere og konsekvensene ikke er like åpenbare? 

Som de aller fleste vet og har en formening om er at som en konsekvens av at noe er koblet til elektriske kilder oppstår det elektromagnetiske forhold. Enten i det ledende materialet eller i felt i området rundt. Styrken på dette feltet avhenger av flere faktorer. Uansett, på grunn av dette vil alt installert elektrisk utstyr på en eller annen måte kunne påvirke hverandre i stor eller liten grad. For å redusere risikoen for at utstyr påvirker hverandre på en slik måte at det oppstår uønskede situasjoner, kreves det at det er tatt hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Designet på utstyret skal sørge for prinsipper som immunitet og emisjon er vedlikeholdt. Men hva skjer når utstyret installeres? Blir utstyret installert i henhold til produsentens anvisninger? Og hva skjer når man kombinere forskjellig type utstyr i et større system som produsenten kanskje ikke har tatt høyde for?

NEK inviterer til et EMC seminar hvor vi retter lyset på hvordan installasjonsbransjen kan ivareta sitt ansvar gjennom økt kjennskap til standarder på området. Vi ønsker gjennom seminaret å gi en grunnleggende innføring i EMC, se på hva lover og forskrifter sier og hva som ligger i de aktuelle standardene (NEK 400 og NEK 700). 

Disse kan du forvente å treffe

  • DSB
  • NEK
  • Nemko
  • Nkom
  • PQA as
  • Standard Online