Webinar – Lansering av NEK 410A:2021

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer til lansering av NEK 410A:2021. NEK 410A er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i flere deler som hovedsakelig er basert på standarder fra NEK IEC 60092-serien. Den forrige utgaven av denne standarden ble gitt ut i 2008. I løpet av de 12 årene som har gått siden forrige utgave har det skjedd store endringer med både skip og standarder.

Denne delen beskriver blant annet design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

Lansering av NEK 410A:2021 – Elektriske installasjoner i skip

NEK inviterer til et gratis webinar angående lansering av ny NEK 410A:2021 – Elektriske installasjoner i skip.

Dato: 10. desember 2020, kl. 09:00–11:00

Adresse: Webinar

Pris: Gratis

Program

09:00 – 09:05    Velkommen
Arild Røed fra NEK

09:05 – 09:20    FME – Forskrift for maritime elektriske anlegg.
NEK 410 brukes for å dokumentere samsvar med FME
Oddmund Foss fra DSB

09:20 – 09:50    NEK 410A:2021 – hva er nytt?
Endringene i den nye utgaven som erstatter NEK 410-1 fra 2008
Jaro Aarseth fra NEK

09:50 – 10:05    Skipsinstallatørene
Nelfo organiserer flere skipsinstallatører i det norske markedet. Dette er brukere av NEK 410
Øyvind Myhra fra Nelfo – Leder av NISS – Nelfos skipsgruppe

10:05 – 10:35     Hva skjer fremover med NEK 410?
Fagsjef for maritime elektriske installasjoner legger frem planene for NEK 410B, og forteller hva som skjer internasjonalt i IEC som påvirker NEK 410.
Arild Røed fra NEK

10:35 – 10:45     Avslutning

Registrering