Webinar 3 – NEK 400 Tolkninger (1)

Gjennomgang av tolkninger til NEK 400:2018

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

Foredragsholder Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

NEK 400 har siden 1998 kommet ut i fireårs intervaller, hvor siste utgave (6. utgave) ble lansert 30.mai 2018. Neste utgave forventes lansert i juni 2022. Det anslås å være mellom 50-60.000 brukere av normsamlingen og at den er en basis for årlige investeringer i elektrosektoren på rundt 50 milliarder kroner.

Spørsmål av prinsipiell karakter blir fremlagt til drøfting i NK64 og publisert på NEKs hjemmesider. Tolkningene følger en fastlagt prosess frem mot endelig svar der man involverer NK64-medlemmers kompetanse og erfaring på best mulig måte.

En link til seminaret vil bli sendt ut 30 minutter før oppstart.

Dato: 21. september 2020, kl. 09:00–10:30

Adresse: WebinarForside NEK 400 2018

Pris: kr. 495,-

Program

  • Teknisk informasjon om webinaret – spørsmål, opptak.
  • Innledning fra NEK med informasjon om NEKs FAQ side og hvor man finner dem.
  • Informasjon om hva tolkninger er og hvordan NK64 jobber med prosessen frem mot avgjørelse.
  • TOLKNING 7: Tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder
  • TOLKNING 8: Antall uttak i forhold til bruk av fastmonterte stikkontakter i kjøkkeninnredning

Registrering