Webinar – Utviklingsprogram for komiteledere – Modul II

Meld deg på vårt webinar!

Meld deg på vårt webinar!

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer til kurs i effektiv komiteledelse. Dette er den andre modulen av 4 i utviklingsprogrammet for komiteledere.

Modulen beskrives av nøkkelordene: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse.

Målgruppen er alle nye komiteledere og erfarne komiteledere som ønsker en oppfriskning. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

Modul II- Effektiv komiteledelse

NEK inviterer til et webinar Modul II – Effektiv komiteledelse i utviklingsprogram for komiteledere. Modulen beskrives av nøkkelordene: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse.

Dato: 28. september 2021, kl. 09:30–14:30

Adresse: Webinar

Pris: Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Program

09:30 Introduksjon

Velkomst
Informasjon om Utviklingsprogram for komiteledere
Modul II – Dagens tema og forelesere
Praktisk informasjon og viktigheten av tilbakemeldinger i etterkant

Kristoffer Gjertsen, Fagsjef

Organisering av komiteen
Hvordan bør en komite og dets arbeid organiseres? Vi ser på ulike modeller og drøfter fordeler og ulemper med disse.

 Vurdering av ulike måter å organisere komiteen på

– Valg av organisasjonsform tilpasset komite og arbeidsprogram
– Organisering av møter
– Fordeling av oppgaver

Lars Ihler,  Fagsjef 

Arbeidsgrupper vs. komitemøter
Hva egner seg i arbeidsgrupper og hva bør drøftes i plenum? Hvem kan involveres i en arbeidsgruppe?

– Hva som er egnet i plenum og hva som best organiseres i arbeidsgrupper

Lars Ihler,  Fagsjef 

Planlegging og prosjektstyring
Hvordan skal komiteens arbeid organiseres for kommende år? Skal det settes opp møteplan? Hvordan styre fremdrift i en komite som baseres på frivillig innsats?

– Å lage årsplaner
– Å lage plan for komiteens arbeid

Leif Aanensen, Adm. dir.

Møteledelse for å sikre effektiv drift
Prinsipper for god møteledelse. Ordstyring. Hvordan involverer man alle deltakerne?

– Effektiv møteledelse
– Rollen som ordstyrer
– Å involvere deltakerne

Leif Aanensen, Adm. dir.

Konsensus
Hva ligger i begrepet konsensus og hvordan arbeider man for å få til det?

– Konsensusbegrepet
– Hvordan bygge konsensus?

Arild Røed, Fagsjef 

Konflikthåndtering
Hvordan håndtere konflikter?

– Være bevisst «sak og person»
– Avdekke konflikter
– Skape kultur for å håndtere uenighet og konflikter

Leif Aanensen, Adm. dir.

12:00 – 12:30 Lunsjpause

Motvivasjon av frivillige (Frivillighet Norge) 

Eksternt foredrag om motivasjon av frivillige. 

– Hva er overføringsverdien til komitearbeid?
– Hvordan får man frem den beste driven og dugnadsånden?
– Hva motiverer komitemedlemmer til «å stå på for saken»?
– Forstå hva som utløser dugnadsånd
– Metoder for å stimulere til deltakelse

Frivillighet Norge

Rekruttering til komiteen
Hvordan sikrer man komiteens videre utvikling? Hvem burde vært rundt bordet og hvordan finner man disse?

– Hvordan man kan «bygge komite»
– Samspillet med fagansvarlig
– Stimulere komitemedlemmene til rekrutteringsarbeid

Kristin Fagerli, Fagsjef 

Diskusjon med deltagerne

Kristoffer Gjertsen, Fagsjef / Alle

14:20 – 14:30 Oppsummering og avslutning
Oppsummering av Modul II. Avslutning.

Kristoffer Gjertsen, Fagsjef

Registrering