Webinar 1 – NEK 400 Tolkninger (1)

Gjennomgang av tolkninger til NEK 400:2018

Forside NEK 400 2018

NEK 400 har siden 1998 kommet ut i fireårs intervaller, hvor siste utgave (6. utgave) ble lansert 30.mai 2018. Neste utgave forventes lansert i juni 2022. Det anslås å være mellom 50-60.000 brukere av normsamlingen og at den er en basis for årlige investeringer i elektrosektoren på rundt 50 milliarder kroner.

Spørsmål av prinsipiell karakter blir fremlagt til drøfting i NK64 og publisert på NEKs hjemmesider. Tolkningene følger en fastlagt prosess frem mot endelig svar der man involverer NK64-medlemmers kompetanse og erfaring på best mulig måte.

Dato: 14. mai 2020, kl. 09:00–10:20

Adresse: Webinar

Pris: kr. 495,-

Program

 • Teknisk informasjon om webinaret – spørsmål, opptak.
 • Innledning fra NEK med informasjon om NEKs FAQ side og hvor man finner dem.
 • Informasjon om hva tolkninger er og hvordan NK64 jobber med prosessen frem mot avgjørelse.
 • Tolkning: Utkobling innen 5s i solcelleinstallasjoner.
 • Tolkning: Statisk switch i en UPS og krav til valg av utstyr.
 • Tolkning: UPS benyttet som nødstrømkilde.

Registrering

  **********
  **********
  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK